รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 97 - 108 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 23/04/2021
E.g., 23/04/2021
วันที่รับแจ้งsort ascending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
24/12/2020 N3436- เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมทรัพยากรน้ำ Download 24/12/2020 - 16:22
22/12/2020 N3431 - P0311 บัญชีแนบท้ายคำสั่งจัดคนลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ดำเนินการแล้ว สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) Download 22/12/2020 - 10:24
22/12/2020 N3432 - C02 กลุ่มผู้ใช้งาน ดำเนินการแล้ว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) Download 05/01/2021 - 10:25
22/12/2020 N3433 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมปศุสัตว์ Download 22/12/2020 - 10:43
22/12/2020 N3434 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Download 24/12/2020 - 16:04
21/12/2020 N3429 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมปศุสัตว์ Download 21/12/2020 - 14:23
21/12/2020 N3430 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว ติดต่อผ่านทาง E-mail Download 21/12/2020 - 14:42
21/12/2020 N3428 - R0403 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ~ เรียงตามลำดับอาวุโส ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ก.พ. Download 30/12/2020 - 11:07
17/12/2020 N3426 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กระทรวงสาธารณสุข Download 17/12/2020 - 14:45
17/12/2020 N3427 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว ไม่ระบุหน่วยงาน รับแจ้งผ่าน E-mail Download 17/12/2020 - 15:16
16/12/2020 N3423 - P0601 การลา ดำเนินการแล้ว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน Download 17/12/2020 - 15:05
16/12/2020 N3424 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมทรัพยากรน้ำ Download 17/12/2020 - 15:03

Pages