สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)

N3439 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
28/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -การบันทึกประวัติการเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ควรบันทึกที่เมนูไหนหรือ ควรกำหนดเป็นความเคลื่อนไหว แบบใด

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นแนะนำให้ เมนู P0101 เลือกที่ > ข้อมูลทั่วไป > ให้ ติ๊กที่ช่อง HiPPS

ขอบคุณค่ะ 
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
28/12/2020

N3438 - R03 รายงานความเคลื่อนไหว

วันที่รับแจ้ง: 
25/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -รายงานความเคลื่อนไหว ในส่วนของพนักงานราชการ 
1.1 R0301 จำนวนข้าราชการที่บรรจุในปีงบประมาณ
1.2 R0310 รายชื่อข้าราชการที่บรรจุในปีงบประมาณ
ออกรายงานทั้ง2 เมนู ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563-2561 มีจำนวนเป็น 0 รายการ ทั้ง PDF. และ EXCEL.

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นทดสอบโปรแกรมแล้วไม่พบปัญหาตามที่เเจ้ง
แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลดังนี้
1) ตรวจสอบข้อมูลประวัติการดำรงตำแหน่งโดยคลิกที่ รูปดินสอ หรือ view ให้copy ชื่อประเภทการเคลื่อนไหว แล้วนำไปค้นหาที่เมนู M0311 ประเภทการเคลื่อนไหว ตรวจสอบคอลัมน์ ประเภทย่อย  ว่าเป็น บรรจุใหม่, บรรจุกลับ, รับโอน หรือไม่ หากไม่ใช่ชื่อดังกล่าว ต้องปรับปรุงรหัสมาตรฐาน
โดยเข้าเมนู ® ตั้งค่าระบบ > C07 การจัดการข้อมูล > C0707 ปรับปรุงรหัสข้อมูลหลักให้เป็นมาตรฐาน ที่หัวข้อตำแหน่ง ให้เลือก ประเภทการเคลื่อนไหว แล้วกดปุ่มแก้ไข ให้กลับไปตรวจสอบข้อมูลที่M0311 ประเภทการเคลื่อนไหว อีกครั้ง
2) ให้ตรวจสอบข้อมูล วันที่เข้ารับราชการ ที่ข้อมูลบุคล และ วันที่มีผล ที่ข้อมูลประวัติดำรงตำแหน่ง ต้องเป็นปีงบประมาณเดียวกันที่ระบุตอนออกรายงาน

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
25/12/2020