รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 133 - 144 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 07/06/2021
E.g., 07/06/2021
วันที่รับแจ้งsort ascending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
26/11/2020 N3399 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นครสวรรค์ Download 26/11/2020 - 14:52
25/11/2020 N3398 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช Download 25/11/2020 - 15:50
24/11/2020 N3397 - P0101 ข้อมูลบุคคล ดำเนินการแล้ว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) Download 25/11/2020 - 10:07
23/11/2020 N3395 - ข้อมูลหลัก ดำเนินการแล้ว กรมอุตุนิยมวิทยา Download 23/11/2020 - 11:06
23/11/2020 N3396 - Cannot connect OCI8 database ดำเนินการแล้ว สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) Download 23/11/2020 - 11:12
17/11/2020 N3394 - R0305 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งเกิน ~ ปี ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ก.พ. Download 17/11/2020 - 11:07
16/11/2020 N3392 - P0101 ข้อมูลบุคคล ดำเนินการแล้ว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) Download 25/11/2020 - 14:38
16/11/2020 N3393 - แก้ไขแฟ้มคำสั่ง ดำเนินการแล้ว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) Download 17/11/2020 - 10:30
12/11/2020 N3391 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมปศุสัตว์ Download 12/11/2020 - 11:41
11/11/2020 N3390 - P0101 ข้อมูลบุคคล ดำเนินการแล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) Download 11/11/2020 - 15:52
10/11/2020 N3389 - P0101 ข้อมูลบุคคล ดำเนินการแล้ว กรมกิจการเด็กและเยาวชน Download 11/11/2020 - 10:23
10/11/2020 N3386 - ไฟล์ Data Dictionary ดำเนินการแล้ว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน Download 10/11/2020 - 09:37

Pages