รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 157 - 168 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 07/06/2021
E.g., 07/06/2021
วันที่รับแจ้งsort ascending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
30/10/2020 N3379 - R1210 รายงานประวัติการมาปฏิบัติงานฯ แบบที่4 ดำเนินการแล้ว สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ Download 16/12/2020 - 10:53
28/10/2020 N3374 - C02 กลุ่มผู้ใช้งาน ดำเนินการแล้ว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Download 31/10/2020 - 15:59
27/10/2020 N3373 - P0101 ข้อมูลบุคคล ดำเนินการแล้ว กรมสุขภาพจิต Download 28/10/2020 - 10:02
27/10/2020 N3372 - P0101 ข้อมูลบุคคล ดำเนินการแล้ว สำนักงานสถิติแห่งชาติ Download 28/10/2020 - 09:45
22/10/2020 N3369 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ร้อยเอ็ด Download 10/11/2020 - 11:33
22/10/2020 N3370 - R0406 ประวัติข้าราชการ ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ก.พ Download 22/10/2020 - 15:38
21/10/2020 N3365 - P1118 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนกำลังคนภาครัฐ (GMIS) ดำเนินการแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน Download 28/10/2020 - 10:04
21/10/2020 N3366 - Cannot connect OCI8 database ดำเนินการแล้ว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ Download 21/10/2020 - 13:51
21/10/2020 N3367- P1118 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนกำลังคนภาครัฐ (GMIS) ดำเนินการแล้ว กรมสรรพสามิต Download 31/10/2020 - 15:26
21/10/2020 N3368 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว ไม่ระบุหน่วยงาน รับแจ้งผ่าน E-mail Download 22/10/2020 - 13:56
20/10/2020 N3363 - P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล ดำเนินการแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม Download 20/10/2020 - 16:51
20/10/2020 N3364 - P0141 สลิปเงินเดือน ดำเนินการแล้ว สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ Download 30/03/2021 - 00:34

Pages