กรมปศุสัตว์

N3491 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
08/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/02/2021

N3475 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
26/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -วันที่เข้าสู่ระดับปัจจุบัน (ระดับชำนําญการ) ต้องเป็นวันที่ 1 กันยายน 2563 (ตามคำสั่ง 915/2563) แต่ในที่นี้เป็นวันที่ 13 มิถุนายน 2560
(ตามคำสั่งเดิมก่อนยกเลิก) ต้องดำเนินการแก้ไขอย่ํางไร 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -วันที่เข้าสู่ระดับปัจจุบันที่เเสดงได้มาจากการนำตำแหน่งปัจจุบัน ไปหาวันที่มีผลน้อยสุด  จากข้อมูลที่กรมส่งมา เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวปัจจุบันอยู่ระดับตำแหน่ง ชำนาญการ ระบบจะหาวันที่น้อยสุดของระดับตำแหน่ง ชำนาญการ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มิถุนายน 2560 

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
27/01/2021

N3433 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
22/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ   

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/12/2020

N3429 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
21/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ   

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/12/2020

N3391 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
12/11/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ   

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
12/11/2020

N3306 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
09/09/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ   

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/09/2020

N3263 - P0103 ประวัติการรับเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
29/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   1. การอัพโหลดข้อมูล (เลื่อนเงินเดือน)
-กรณี ถ้ามีข้อมูล ปี 2559 อยู่แล้วในรอบเงินเดือนปกติ ที่ทำการอัพโหลดไปแล้ว ครั้งที่ 1 แต่มีการแก้ไขคำสั่ง เงินเดือนจากรอบปกติเป็นรอบโควต้าพิเศษ ในการอัพโหลดข้อมูลไปรอบที่สอง ในไฟล์เดียวกัน ข้อมูลที่อัพโหลดเข้าไปจะซ้ำหรือทับกัน หรือจะขึ้นเป็นบรรทัดถัดมาจากหน้าจอที่แสดงเลื่อนเงินเดือน ถ้ามีการอัพโหลดไปแล้วซ้ำกันจะมีวิธีการใดบ้างที่ไม่ต้องมานั่งลบทีละคน มีขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการแนะนำไหม

   2.พนักงานราชการ
-กรณีการต่อสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ถ้าสแกนสัญญาเข้าไปในทุกๆ ปีที่ต่อสัญญาจ้าง โดยที่ไม่ต้องมานั่งป้อนข้อมูลการต่อสัญญา เนื่องจาก
ว่าพนักงานราชการข้อมูลมีเป็นจำนวนมากมีวิธีใดบ้างที่จะทำได้เร็วขึ้น 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

1.หากนำเข้าข้อมูลที่เมนู P1115 ไฟล์นำเข้าเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง ข้อมูลประวัติการรับเงินเดือนจะซ้ำกัน
2.แนะนำให้ทำเเฟ้มคำสั่งที่เมนู  P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/รับโอน  

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
31/07/2020

N3262 - P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
29/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ในกรณีนำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน สามารถกำหนดประเภทการเคลื่อนไหวเองได้หรือไม่ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

การนำเข้าเงินเดือนระบบจะกำหนดประเภทการเคลื่อไหวให้โดยหาจากผลการประเมิน ดังนั้นจะไม่สามารถระบเองได้

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
31/07/2020

N3191 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
23/06/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ   

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
23/06/2020

N2937 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
17/12/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้าหน้าระบบ Dpis ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
17/12/2019

Pages