กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

N3445 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
30/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
30/12/2020

N3434 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
22/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้าหน้าระบบ Dpis ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ   

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
24/12/2020

N2989 - C06 กำหนดค่าโปรแกรม

วันที่รับแจ้ง: 
29/01/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -รูปแบบหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ในเมนู C 06 ตั้งค่าเป็น PDF แล้วแต่ไม่ปรากฎในส่วน ของผู้ใช้ กลุ่มปกติ แต่ปกติให้เห็น
แต่กลุ่มแอดมิน ครับ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -เบื้องต้นได้แนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน ที่เมนู C02  ติ๊กเปิดสิทธิ์ ให้กลุ่มข้าราชาการในช่องรายงาน

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/01/2020

N2947 - P1114 นำเข้าข้อมูลสลิปเงินเดือน (กรมบัญชีกลาง)

วันที่รับแจ้ง: 
25/12/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.38
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ไม่สามารถรถนำเข้าข้อมูลสลิปเงินเดือนข้าราชการ เมนู P1114 ได้ ซึงจำนวนข้าราชการทั้งหมดนั้นสามารถนำเข้าได้เป็นปกติ
แต่พบข้อมูลข้าราชการบางท่านไม่สามารถนำเข้าได้ครับ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ
 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื่องต้นพบว่า ไฟล์นำเข้า ลำดับที่ 15(เงินเดือนตกเบิก/ค่าจ้างประจำตกเบิก) ระบุค่าเงินเกินกว่าโครงสร้างกำหนด จึงแนะนให้กรมตรวจสอบข้อมูลเงินดังกล่าว

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
26/12/2019

N2888 - P0101 ข้อมูลบุคล

วันที่รับแจ้ง: 
12/11/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

- เมื่อเข้าเมนู P0101 ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ เพิ่มข้อมูลการดำรงตำแหน่งเฉพาะราย เวลาแนบไฟล์ ต้องแนบไฟล์ถึงสองรอบระบบถึงจะขึ้นแสดงจำนวนไฟล์

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นครวจสอบฐานข้อมูลของกรมพบว่า index ใน Oracle มีปัญหา จึงส่งสคริป ลบ Index และ สคริปสร้างIndex ให้กรมทางอีเมล

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/11/2019

N2789 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
25/09/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้าหน้าระบบ Dpis ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไร
 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
25/09/2019

N2746 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
02/09/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้าหน้าระบบ Dpis ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
02/09/2019

N2582 - เข้าระบบDpisไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
21/05/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้าระบบ DPIS ไม่ได้ เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/05/2019

N2568 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
15/05/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้าระบบ DPIS ไม่ได้ เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/05/2019

N2494 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
25/03/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -P0101 ข้อมูลบุคคล สร้างข้อมูลบุคคล แก้ไขคำสั่ง แก้ไขข้อมูล เพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ แล้วข้อมูลไม่อัพเดทหรือแก้ไขให้
และไม่ขึ้นข้อมูลที่ทำการบันทึกใหม่

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

1) ให้ตรวจสอบ ข้อมูลที่กรอกว่ามีอักขระ (')single quote หรือไม่
2) เข้าเมนู C0704 โปรแกรมปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล ให้กดปุ่ม "ปรับโครงสร้างฐานข้อมูล หน้างาน P0101 ข้อมูลบุคคล"ถ้ามีการกดปุ่มแล้วปุ่มจะไม่เเสดง ปุ่มดังกล่าวให้กดเพื่อปรับปรุงคอลัมน์ หมายเหตุตำแหน่ง ให้สามารถกรอกข้อมูลได้ 2000 ตัวอักษร ถ้าไม่กด ช่องหมายเหตุจะกรอกข้อมูลได้ 255 ตัวอักษร
3) ให้อัปเดทโปรแกรมเป็นเวอร์ชันล่าสุด ปัจจุบัน Release 5.2.1.30  เเล้วทดสอบทำรายการอีกครั้ง
พร้อมทั้งรอติดตามผลต่อไป

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
25/03/2019

Pages