กรมกิจการเด็กและเยาวชน

N3496 - R0505 ประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา

วันที่รับแจ้ง: 
10/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ส่งออกรายงาน ที่เมนู R0505 ในส่วนของปี 2564 แต่กลับไม่มีข้อมูล

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/02/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3470 - P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/รับโอน

วันที่รับแจ้ง: 
25/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เจ้าหน้าที่ได้ทำรายการที่เมนู P0203 รับโอน นางนงนุช วันทีรับโอน 01/02/2564 แต่เมื่อทำการยืนยัน กลับเป็น 24/06/2534 จะขอวิธีการแก้ไขบัญชีแนบท้ายที่ยืนยันแล้ว

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ได้จัดทำสคริปแก้ไขเเฟ้มคำสั้ง ส่งให้ทางอีเมลเรียบร้อยเเล้ว

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
25/01/2021

N3437 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
25/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู P0101 เอกสารหลักฐาน เจ้าหน้าที่ทำการสแกนเอกสารหลักฐานเพื่อเก็บไว้ลง dpis ใน P0101 แต่มี 1 รายชื่อเมื่อทำการ เมื่ออัพโหลดไฟล์
แล้ว ไม่สามารถลบได้ (ไม่ขึ้น แก้ไข และ ลบ) จะแก้ไขได้อย่างไร ตรวจสอบสิทธิ์เจ้าหน้าที่แล้ว มีการเปิดสิทธิ์เมนูให้ครบ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -เบื้องต้นพบว่า เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวที่ถูกเเนบไฟล์ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนทำให้เกิดข้อผิดพลาด
วิธีดำเนินการแก้ไข ให้ทำการระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่เมนู P0101บุคคล  เเละทำการแนบไฟล์อีกครั้ง

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
25/12/2020

N3389 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
10/11/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  กรณีลูกจ้างประจำเสียชีวิต
   1. ลูกจ้างประจำท่านหนึ่ง เป็นผู้ครบเกษียณอายุราชการ ปี 2563 ได้มีการทำประกาศเกษียณในระบบ dpis ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
   2. วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เสียชีวิต
   3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการเสียชีวิตลงในระบบ มีผล 9 สิงหาคม 2563
   4. เดือนตุลาคม เจ้าหน้าที่ทำการยืนยันประกาศเกษียณที่อยู่ในระบบ ทำให้นายบัณฑิต เปลี่ยนสถานะจากเสียชีวิต วันที่ 9 สค เป็นเกษียณอายุ
      วันที่ 30 กย
    5. ลบข้อมูลการเกษียณอายุ ในประวัติตำแหน่งแล้ว แต่ในหน้าหลัก ส่วนข้อมูลสถานภาพบุคคล หัวเรื่อง ยังไม่เปลี่ยนเป็นเสียชีวิต

หากต้องการวิธีแก้ไข จากพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เป็น เสียชีวิตต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ข้อมูลดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ที่เมนู ® ข้อมูลบุคคล > P01 ข้อมูลบุคคล > P0143 พ้นจากส่วนราชการ

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
11/11/2020

N3361 - R0403 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ~ เรียงตามลำดับอาวุโส

วันที่รับแจ้ง: 
20/10/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เรียกรายงานที่ เมนู R0403 เลือกระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษเมื่อเรียกรายงานพบว่าระบบใช้ข้อมูลวันที่ขึ้นระดับ 7ว มาเรียงลำดับ
รบกวนตรวจสอบให้ด้วย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นทางสำนักงาน ก.พ. ขอรับเรื่องไปดำเนินการต่อ

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/10/2020

N3292 - R0407 รายชื่อข้าราชการ ตำแหน่ง สังกัด

วันที่รับแจ้ง: 
19/08/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ออกรายงาน R0407 รายงานแสดงตัวหนังสือเป็นภาษาต่างดาว

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -เบื้องต้นได้ส่งไฟล์แก้ไขการออกรายงานเป็นภาษาต่างดาวให้กรมฯ ทางเมลแล้ว

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
19/08/2020

N3209 - ไฟล์ Data Dictionary

วันที่รับแจ้ง: 
01/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ขอไฟล์ Data Dictionary

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -ส่ง Data Dictionary ให้กรมทางเมลแล้ว

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
01/07/2020

N3131 - P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/รับโอน

วันที่รับแจ้ง: 
19/05/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู P0203 เมื่อเลือก ประเภทคำสั่ง เป็น คำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ แล้วกดค้นหาปรากฎว่ายังแสดงผลคำสั่งทั้งหมด ไม่แสดงเฉพาะ
คำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่เลือกไว้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/05/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3106 - P1502 บัญชีแนบท้ายคำสั่งมอบหมายงาน/ปฏิบัติราชการแทน

วันที่รับแจ้ง: 
23/04/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

เมนู P1502 ตรวจพบว่ามีการลงวันที่ในคำสั่งผิด วันที่ถูกต้อง คือ 13/01/2560 แต่ในแนบท้ายคำสั่ง ลงเป็น 23/01/2560 รบกวนขอวิธีแก้ไขประวัติการมอบหมายงานฯด้วย พร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดตามนี้
   1 สอบถาม SQL Command เพื่อลบประวัติการมอบหมายของคนในบัญชีแนบท้าย (จำนวน 118 คน)   
   2. ขอ SQL Command เพื่อแก้ไขการยืนยันคำสั่งดังกล่าว เพื่อเข้าไปเปลี่ยนวันที่ให้ถูกต้อง
   3. อยากทราบว่าถ้ายืนยันคำสั่งเดิมที่เคยยืนยันซ้ำไปอีกครั้งหนึ่ง ข้อมูลจะเข้าไปอยู่ในประวัติบุคคลตามปกติหรือไม่ หรือว่าต้องสร้างคำสั่ง
แนบท้ายใหม่

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -เบื้องต้นได้ส่งสคริปและคู่มือการใช้งาน ให้ทางอีเมลแล้ว

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
23/04/2020

N3098 - R0204 โครงสร้างอายุข้าราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
21/04/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -พบปัญหาเรียกรายงาน R0204 โดยเรียงตามตำแหน่งสายงานเมื่อเรียกรายงาน excel แล้ว พบว่าตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม มีข้อมูล 2 ชุด

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นตรวจข้อมูลพบว่า มีชื่อตำแหน่งในสายงานซ้ำกัน เเต่ใช้คนละรหัส ทำให้ออกรายงานเเล้วพบตำแหน่งในสายงานซ้ำกัน
จึงแนะนำให้ใช้เมนู ® ตั้งค่าระบบ > C07 การจัดการข้อมูล > C0707 ปรับปรุงรหัสข้อมูลหลักให้เป็นมาตรฐาน

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/04/2020

Pages