รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 109 - 120 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 23/04/2021
E.g., 23/04/2021
วันที่รับแจ้งsort ascending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
16/12/2020 N3423 - P0601 การลา ดำเนินการแล้ว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน Download 17/12/2020 - 15:05
15/12/2020 N3418 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว ไม่ระบุหน่วยงาน Download 17/12/2020 - 09:55
15/12/2020 N3419 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช Download 15/12/2020 - 13:32
15/12/2020 N3420 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ Download 15/12/2020 - 13:37
15/12/2020 N3421 - R0400 ก.พ.7 อิเล็คทรอนิกส์ ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ก.พ Download 15/12/2020 - 14:30
15/12/2020 N3422 - S0201 ตำแหน่งข้าราชการ ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ก.พ. Download 15/12/2020 - 17:24
14/12/2020 N3415 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว ติดต่อผ่านทาง E-mail Download 14/12/2020 - 13:27
14/12/2020 N3416 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมทรัพยากรน้ำ Download 14/12/2020 - 13:31
14/12/2020 N3417 - ไฟล์ Data Dictionary ดำเนินการแล้ว สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Download 15/12/2020 - 13:20
09/12/2020 N3412 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช Download 09/12/2020 - 10:11
09/12/2020 N3413 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช Download 09/12/2020 - 13:34
09/12/2020 N3414 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมทางหลวงชนบท Download 09/12/2020 - 13:37

Pages