เอกสารคู่มือ

เอกสารคู่มือ
bullet คู่มือ DPIS/PPIS 5
- แบบไฟล์เดียว  pdfpdf ( pdf File )
- แบบแยกไฟล์ละบท zipzip
(update 8 มิ.ย. 55)
bullet คู่มือการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนด้วยระบบ DPISpdfpdf(update 4 เม.ย. 55 )
bullet คู่มือการบริหารผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนสำหรับพนักงานราชการด้วยระบบ DPISpdfpdf(update 4 เม.ย. 55 )
bullet คู่มือประกอบการอบรมหลักสูตรการติดตั้งและกู้คืนระบบ DPIS [Oracle11GR2] pdfpdf
bullet คู่มือประกอบการอบรมหลักสูตรการติดตั้งและกู้คืนระบบ DPIS [Oracle 12CR1]  pdfpdf
bullet การนำเข้าสลิปเงินเดือนที่เมนู P1114
-
รูปแบบข้อมูลใบรับรองการจ่ายเงินเดือน pdf
ขั้นตอนการส่งออกข้อมูลการจ่ายเงินเดือนจากระบบจ่ายเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง doc
(update 14 ม.ค. 59)
bullet ดาวน์โหลดไฟล์ Backup Schedule zipzip
1. ติดตั้ง 7-Zip
2. backup_dpis_time_7zip_NonSetvariable.bat กำหนด username/password/SID ของ Oracle (ดูจากเมนู C04)
3. ตั้งค่า Task Schedule ที่เครื่อง Server ให้เรียกไฟล์ backup_dpis_time_7zip_NonSetvariable.bat ขึ้นมาทำงาน ตามช่วงเวลาที่ต้องการ
4. ไฟล์ Backup ที่ได้จะถูกเก็บที่ D:\DPIS_BACKUP\Oracle\ หรือตามที่ได้ตั้งค่าไว้
bullet คู่มือการใช้งานระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ DPISpdfpdf(update 31 มี.ค. 59 )
bullet คู่มือการการนำเข้าและเรียกดูหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายpdfpdf(update 1 มี.ค. 60 )
bullet คู่มือการจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   - pdf คู่มือการจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ (สำหรับหน่วยงานการเจ้าหน้าที่)
   - pdf คู่มือการจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ (สำหรับข้าราชการ)
   - disket Infographic

bullet การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   - pdf ไฟล์ประกอบการบรรยาย (update 21 ธ.ค. 61)