สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.)

N3467 - P0404 บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
20/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เพิ่มคำสั่งเงินเดือนที่ เมนูP0404 1 ฉบับคือคำสั่ง 404/2563 และกดยืนยันคำสั่ง แต่แสดงในประวัติรายบุคคล ข้อมูลขึ้นซ้ำกัน 2 แถว
ทั้ง 160 คน ต้องดำเนินการอย่างไร 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นได้จัดส่งขั้นตอนและวิธีการดำเนินการให้กรมฯ ทาง e-mail เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/01/2021

N3431 - P0311 บัญชีแนบท้ายคำสั่งจัดคนลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่

วันที่รับแจ้ง: 
22/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ต้องการแก้ไขชื่อตำแหน่งซึ่งเดิมตำแหน่งเลขที่ 2 / 3 / 4 จะเป็นชื่อตำแหน่ง รองเลขาธิการ(นักบริหาร) แต่พอจัดคนลงตามโครงสร้างใหม่ที่เมนู P0311 แล้วชื่อของตำแหน่งรองเปลี่ยนไป มีแค่คำว่า"นักบริหาร"ต้องดำเนินการแก้ไขอย่าไรบ้าง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นตรวจสอบข้อมูลเเฟ้มคำสั่งพบว่า ไม่ได้เลือกตำแหน่งทางการบริการ ที่หน้าเพิ่มข้อมูลบุคคล
จึงทำสคริปเพื่อให้สามารถแก้ไขแฟ้มคำสั่งได้ให้ทางอีเมล

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒฯาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/12/2020