รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 121 - 132 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 07/06/2021
E.g., 07/06/2021
วันที่รับแจ้งsort ascending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
08/12/2020 N3409 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช Download 08/12/2020 - 10:26
08/12/2020 N3410 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช Download 08/12/2020 - 10:29
08/12/2020 N3411 - T0201 กำหนดรอบการมาปฏิบัติราชการ ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ก.พ Download 05/01/2021 - 13:33
07/12/2020 N3407 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมป่าไม้ Download 07/12/2020 - 13:56
07/12/2020 N3408 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ชลบุรี Download 07/12/2020 - 14:24
03/12/2020 N3404 - P1118 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนกำลังคนภาครัฐ (GMIS) ดำเนินการแล้ว กรมป่าไม้ Download 05/01/2021 - 11:17
03/12/2020 N3405 - S0204 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ดำเนินการแล้ว กรมควบคุมโรค Download 07/12/2020 - 14:21
03/12/2020 N3406 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมป่าไม้ Download 03/12/2020 - 16:21
02/12/2020 N3402 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช Download 02/12/2020 - 14:03
02/12/2020 N3403 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม Download 02/12/2020 - 15:34
01/12/2020 N3400 - A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ดำเนินการแล้ว กรมป่าไม้ Download 05/01/2021 - 11:08
01/12/2020 N3401 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมควบคุมโรค Download 01/12/2020 - 13:25

Pages