รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 73 - 84 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 23/04/2021
E.g., 23/04/2021
วันที่รับแจ้งsort ascending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
12/01/2021 N3459 - K17 แบบการมอบหมายงาน ดำเนินการแล้ว สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ Download 19/01/2021 - 13:58
12/01/2021 N3460 - P0601 การลา ดำเนินการแล้ว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน Download 18/01/2021 - 16:27
12/01/2021 N3461 - P1122 รับโอนข้อมูล (SEIS) ดำเนินการแล้ว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) Download 14/01/2021 - 09:43
11/01/2021 N3454 - P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน ดำเนินการแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช Download 25/01/2021 - 14:37
11/01/2021 N3455 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย Download 11/01/2021 - 11:05
11/01/2021 N3457 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมสรรพสามิต Download 12/01/2021 - 08:51
08/01/2021 N3453 - R0406 ประวัติข้าราชการ ดำเนินการแล้ว กรมสรรพสามิต Download 11/01/2021 - 10:16
07/01/2021 N3452 - R0702 รายงานการลาของข้าราชการ ประจำเดือน ดำเนินการแล้ว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Download 19/01/2021 - 10:46
06/01/2021 N3447 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เชียงใหม่ Download 06/01/2021 - 13:59
06/01/2021 N3450 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมป่าไม้ อุดรธานี Download 06/01/2021 - 13:59
06/01/2021 N3451 - T0205 ประมวลผลข้อมูลการลงเวลา ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ก.พ. Download 06/01/2021 - 16:14
05/01/2021 N3448 - P0119 สอบถามข้อมูล ดำเนินการแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม Download 06/01/2021 - 11:24

Pages