สำนักงาน ก.พ.

N3489 - R0403 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ~ เรียงตามลำดับอาวุโส

วันที่รับแจ้ง: 
04/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

เพื่อออกรายงานรูปแบบ Excel โดยติกเงื่อนไข 
พิมพ์ผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี
พิมพ์เลขประจำตัวบัตรประชาชน
พิมพ์ตำแหน่งทางการบริหาร
พบว่าหัวคอลัมน์เเสดงไม่ตรงกับข้อมูล

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
05/02/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3484 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
02/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

เลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ตรวจสอบการลา เมื่อพิมพ์ใบลาปรากฏว่าตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวไม่เเสดง 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
02/02/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3482 - P0103 ประวัติการรับเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
29/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ต้องการให้รายงานหนังสือรับรองเงินเดือน เเสดงหมายเหตุ ได้ ทั้ง 3 ช่อง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/01/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3474 - C02 กลุ่มผู้ใช้งาน

วันที่รับแจ้ง: 
27/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

เมื่อระบุอีเมล ต้องการให้ข้อมูลไปบันทึกข้อมูลบุคคลด้วย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
27/01/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3473 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
27/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ต้องการให้เพิ่มการตรวจสอบข้อมูล บุคคลที่ไม่มีอีเมล์ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
27/01/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3464 - R0403 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ~ เรียงตามลำดับอาวุโส

วันที่รับแจ้ง: 
19/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

1)รายงานรูปแบบPDF ช่องเครื่องราชกรณีไม่ข้อมูลเครื่องราช แต่ในรายงานเเสดงข้อความ (543) 
2)รายงานรูปแบบ Excel การเเสดงข้อมูลไม่ตรงกับหัวรายงาน เช่นช่องเครื่องราช แต่เเสดงข้อมูลเงินเดือน 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
19/01/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3451 - T0205 ประมวลผลข้อมูลการลงเวลา

วันที่รับแจ้ง: 
06/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ต้องการให้เปลี่ยนข้อความเเสดงการเเจ้งเตือน กรณีไม่ได้อนุมัติคำร้องไม่ได้ลงเวลา
จาก "คำร้องไม่ได้ลงเวลา:รออนุมัติ" เป็น "บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา : มีรายการที่รออนุมัติ ต้องทำการอนุมัติก่อน"

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
06/01/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3428 - R0403 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ~ เรียงตามลำดับอาวุโส

วันที่รับแจ้ง: 
21/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ต้องการให้ Merg คอลัมน์ วุฒิและสาขาวิชาเอก เป็นคอลัมน์เดียว

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/12/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3422 - S0201 ตำแหน่งข้าราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
15/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ต้องการให้เเสดง ชื่อผู้ครองตำแหน่งก่อนตำแหน่งว่าง ในารายงาน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/12/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3394 - R0305 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งเกิน ~ ปี

วันที่รับแจ้ง: 
17/11/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ข้อมูลรายงานรูปแบบ PDF กับ Excel เเสดงข้อมูลไม่เท่ากัน ซึ่งข้อมูลในรายงาน PDF แสดงถูก

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
17/11/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

Pages