รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 3259 รายการ
E.g., 06/03/2021
E.g., 06/03/2021
วันที่รับแจ้งsort ascending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
05/03/2021 N3513 - P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน ได้รับแจ้ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช Download 05/03/2021 - 14:07
05/03/2021 N3514 - P0304 บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้าย ได้รับแจ้ง กรมป่าไม้ Download 05/03/2021 - 14:24
03/03/2021 N3512 - P0601 การลา ได้รับแจ้ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) Download 04/03/2021 - 15:40
01/03/2021 N3510 - S0102 โครงสร้างตามมอบหมายงาน ได้รับแจ้ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ Download 02/03/2021 - 10:50
01/03/2021 N3511 - P0601 การลา ดำเนินการแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Download 02/03/2021 - 11:07
25/02/2021 N3509 - P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล ดำเนินการแล้ว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Download 25/02/2021 - 09:36
24/02/2021 N3508 - P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/รับโอน ดำเนินการแล้ว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) Download 24/02/2021 - 16:38
23/02/2021 N3507 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว สำนักงานศาลยุติธรรม Download 24/02/2021 - 09:05
23/02/2021 N3506 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จ.จันทบุรี Download 23/02/2021 - 10:08
22/02/2021 N3503 - Data Dictionary ดำเนินการแล้ว สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ Download 23/02/2021 - 09:15
22/02/2021 N3504 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จ.จันทบุรี Download 23/02/2021 - 09:19
22/02/2021 N3505 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จ.จันทบุรี Download 23/02/2021 - 09:56

Pages