รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 85 - 96 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 23/04/2021
E.g., 23/04/2021
วันที่รับแจ้งsort ascending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
05/01/2021 N3449 - P0115 ประวัติการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ดำเนินการแล้ว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) Download 06/01/2021 - 11:23
04/01/2021 N3446 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พิษณุโลก Download 06/01/2021 - 13:49
30/12/2020 N3444 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เชียงใหม่ Download 05/01/2021 - 09:10
30/12/2020 N3445 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Download 30/12/2020 - 15:17
29/12/2020 N3442 - R0400 ก.พ.7 อิเล็คทรอนิกส์ ดำเนินการแล้ว กรมสรรพสามิต Download 26/01/2021 - 11:08
29/12/2020 N3443 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว สำนักงานศาลยุติธรรม Download 29/12/2020 - 16:34
28/12/2020 N3439 - P0101 ข้อมูลบุคคล ดำเนินการแล้ว สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) Download 28/12/2020 - 13:49
28/12/2020 N3440 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กาญจนบุรี Download 28/12/2020 - 13:56
28/12/2020 N3441 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว ไม่ระบุหน่วยงาน รับแจ้งผ่าน E-mail Download 29/12/2020 - 09:42
25/12/2020 N3438 - R03 รายงานความเคลื่อนไหว ดำเนินการแล้ว สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) Download 04/01/2021 - 10:14
25/12/2020 N3437 - P0101 ข้อมูลบุคคล ดำเนินการแล้ว กรมกิจการเด็กและเยาวชน Download 28/12/2020 - 13:51
24/12/2020 N3435- เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช Download 24/12/2020 - 16:19

Pages