รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 169 - 180 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 08/06/2021
E.g., 08/06/2021
วันที่รับแจ้งsort ascending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
20/10/2020 N3362 - P1118 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนกำลังคนภาครัฐ (GMIS) ดำเนินการแล้ว กรมการศาสนา Download 28/10/2020 - 10:09
20/10/2020 N3363 - P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล ดำเนินการแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม Download 20/10/2020 - 16:51
20/10/2020 N3364 - P0141 สลิปเงินเดือน ดำเนินการแล้ว สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ Download 30/03/2021 - 00:34
15/10/2020 N3359 - R0600 รายงานการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล ดำเนินการแล้ว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) Download 28/10/2020 - 10:01
15/10/2020 N3360 - C15 ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน ดำเนินการแล้ว กรมป่าไม้ Download 31/10/2020 - 15:19
14/10/2020 N3356 - C15 ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน ดำเนินการแล้ว สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ Download 28/10/2020 - 10:21
14/10/2020 N3357 - P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน ดำเนินการแล้ว สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) Download 28/10/2020 - 10:16
14/10/2020 N3358 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว สำนักงานศาลยุติธรรม Download 14/10/2020 - 16:38
14/10/2020 N3355 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล ดำเนินการแล้ว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ Download 14/10/2020 - 11:43
12/10/2020 N3352 - S0203 ตำแหน่งพนักงานราชการ ดำเนินการแล้ว กรมการขนส่งทางบก Download 14/10/2020 - 09:27
12/10/2020 N3353 - Cannot connect OCI8 database ดำเนินการแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม Download 14/10/2020 - 09:19
12/10/2020 N3354 - P1118 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนกำลังคนภาครัฐ (GMIS) ดำเนินการแล้ว กรมควบคุมโรค Download 14/10/2020 - 10:49

Pages