กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

N3510 - S0102 โครงสร้างตามมอบหมายงาน

วันที่รับแจ้ง: 
01/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู S0102 โครงสร้างตามมอบหมายงาน ข้อมูลหายหมด ทั้งยังส่งผลกระทบกับหน้างานส่วนอื่นๆ ด้วย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นตรวจสอบLog การเข้าใช้งานไม่พบการงานที่เมนูดังกล่าว เเละทางกรมเเจ้งว่าไม่ได้กดปุ่มใดในหน้าเมนู เบื้องต้นจึงเเนะนำให้กรมเเจ้งเจ้าหน้าที่ IT นำBackup ข้อมูลกลับมา

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
02/03/2021

N3420 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
15/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ   

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/12/2020

N3265 - T0204 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา

วันที่รับแจ้ง: 
31/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ขอเพิ่มในส่วนของช่วงเวลา การยื่นคำร้องไม่ได้ลงเวลา จากเดิมสามารถกำหนดได้เพียงวันเดี่ยว ขอให้ช่วงเวลาระหว่างวันที่ ถึงวันที่
ได้หรือไม ต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 

N3234 - R0703 รายงานการลารายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
14/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ขอเพิ่มเมนูรายงานการลารายบุคคลที่สรุปเป็นรายปีงบประมาณ และเพิ่มการรับรองข้อมูล

สถานะการดำเนินการ: 

N3220 - R0703 รายงานการลารายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
08/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู R0703  ในส่วนของรายงานการลา จะขอเพิ่มลายเซ็นด้านท้ายตารางได้หรือไม่
 

สถานะการดำเนินการ: 

N3195 - P0103 ประวัติการรับเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
26/06/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.44
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ในส่วนข้อมูลเงินเดือนมีแจ้งเอกสารแนบ จากการแนบเอกสาร 1772/2562 มาแนบในทุกข้อมูล ต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นได้ติดต่อขอฐานข้อมูลจากรม เพื่อมาตรวจสอบและหาเเนวทางการแก้ไขต่อไป

 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
03/07/2020

N3183 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
18/06/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.44
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู P0601 การลา.เจ้าหน้าที่ยื่นในส่วนของการลา แต่มีไฟล์ขึ้นแสดงทุกรายการ 
 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   แนะนำให้ Admin เข้าไปตั้งค่าที่ เมนู C06 กำหนดค่าโปรแกรม  > ไปที่การจัดเก็บไฟล์แนบ:ให้เลือกเป็น รายข้อมูล จากนั้นให้กดปุ่มแก้ไข  

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/06/2020

N3171 - P0110 ประวัติการลา

วันที่รับแจ้ง: 
12/06/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.44
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -การลาคลอด ปกติแล้ว ลาคลอด 90 วัน แต่ในระบบทำได้ไม่ถึง 90วัน ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขเเล้ว สามารถโหลดได้ที่  http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/3161

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
12/06/2020

N3126 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
15/05/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -หลังจากเพิ่มข้อมูลไปช่วยราชการ เมนู P0101 สำหรับคนที่ไปช่วยราชการไม่แสดงข้อมูล ว่าช่วยราชการที่ไหน
 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

รักษาราชการแทนแนะนำให้ทำที่เมนู ® ข้อมูลบุคคล > P15 รักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง/ช่วยราชการ > P1503 บัญชีแนบท้ายคำสั่งช่วยราชการ 
เมื่อทำแฟ้มคำสั่งเเล้วข้อมูลรักษาราชการแทนจะเเสดงข้อมูที่ข้อมูลบุคคล

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/05/2020

N3109 - P06 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
24/04/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เนื่องจากการลากับการลงเวลาปฏิบัติราชการ ข้อมูลไม่ตรงกัน ซึ่งการสแกนนิ้วมาเป็นปกติ แต่ในหน้าการลาขึ้นเป็นสาย สาเหตุข้อมูล เกิดจากอะไร
รบกวนตรวจสอบให้ด้วย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาพบว่า ที่แถบข้อมูลการลา เเสดงข้อมูลประเภทการลาว่าสาย เกิดจากหลังการประมวลข้อมูลการลงเวลาของปีงบประมาณ 2562เสร็จแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงรอบการมาปฏิบัติราชการ ที่เมนู T0201
ส่วนที่แถบรอบการมาปฏิบัตราชการ ขึ้นว่าปรกติ เพราะว่าระบบ คิดจากรอบการมาปฏิบัติราชการปัจจุบันที่ตั้งค่าไว้ที่เมนู T0201
-วิธีแก้ไข ให้กรมประมวลผลข้อมูลการลงเวลาของปีงบ 2562 อีกครั้งครับ

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
24/04/2020

Pages