กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

N3523 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
15/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้าหน้าระบบ Dpis ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/03/2021

N3513 - P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
05/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ในส่วนประเภทการเคลื่อนไหว" ของพนักงานราชการ ของกรมฯ กรม"ค่าตอบแทน" กรณีมีการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและมีการถ่ายโอน
ข้อมูลใน P1115 พบว่า "ประเภทการเคลื่อนไหว" = "การเลื่อนเงินเดือนระดับดีเด่น"ที่ถูกต้อง "ประเภทการเคลื่อนไหว" = "เลื่อนค่าตอบแทน"
เดิมเคยมีการ Update Scrip เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว แต่พบปัญหาในการเลื่อนปี 2563 อีกสามารถใช้ Scrip เดิมของปีที่แล้ว ในการแก้ไข
ข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง ได้หรือไม่ ข้อมูลของพนักงานราชการมีจำนวนมาก มีขั้นตอนหรือวิธีการแก้ไขอย่างไร
 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

1) แนะนำให้เพิ่มประเภทการเคลื่อนไหว ที่เมนู® ข้อมูลหลัก > M03 ตำแหน่ง > M0311 ประเภทการเคลื่อนไหว โดยระบุข้อมูลดังนี้
    ชื่อ:เลื่อนค่าตอบแทน
    ประเภท : ความเคลื่อนไหวเงินเดือน
    ประเภทย่อย : เงินเดือน

2) ให้กรมใช้ Script ลบประวัติเงินที่ส่งให้ทาง Email
3) แก้ไขไฟล์นำเข้า ที่คอลัมน์ผลการประเมิน เป็น 'เลื่อนค่าตอบแทน' เเล้วให้นำเข้าข้อมูลเงินเดือนอีกครั้ง

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒฯาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/03/2021

N3454 - P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
11/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  - นำเข้าข้อมูลเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ในเมนู P1115 กลุ่มข้อมูล 924 รายการ ไม่พบข้อมูลซ้ำ แต่ระบบแจ้งเตือนว่า มีข้อมูล
ไม่ถูกต้อง 1 รายการ ไม่สามารถนำเข้าได้ มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร ว่าเป็นข้อมูลรายการใด 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -ตรวจสอบไฟล์นำเข้าเบื้องต้นพบว่า เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ไฟล์นำเข้า ระบุผิด ทำให้ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
11/01/2021

N3419 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
15/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ   

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/12/2020

N3413 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
09/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ   

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/12/2020

N3412 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
09/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ   

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/12/2020

N3410 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
08/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ   

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/12/2020

N3409 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
08/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ   

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/12/2020

N3402 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
02/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ   

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
02/12/2020

N3398 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
25/11/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ   

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
25/11/2020

Pages