N3421 - R0400 ก.พ.7 อิเล็คทรอนิกส์

วันที่รับแจ้ง: 
15/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ต้องการให้นำหมายเหตุของประวัติเงินเดือนมาเเสดงต่อท้าย ประเภทการเคลื่อนไหวเงินเดือน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/12/2020
ไฟล์ปรับปรุง: