กรมป่าไม้

N1651 - A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
15/11/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ตามที่ทางทีมพัฒนาระบบฯ ส่ง patch แก้ไข A06 มาแล้วนั้น
เมื่อตรวจสอบแล้วยังมีข้อผิดพลาดในช่อง จำนวนเงินที่ได้เลื่อน และ
จำนวนค่าตอบแทนพิเศษ ลำดับที่ 17 นายไพศาล ธนะเพิ่มพูล
เนื่องจากเงินเเดือนนายไพศาล 74,320 บาท ถึงขึ้นสูงของตำแหน่งที่ปรับแล้ว
และได้รับการพิจารณา 3%
ฐานในการคำนวน 60,990*3%= 1,829.70 บาท
จึงขอแก้ไขข้อมูล ช่องจำนวนเงินที่ได้เลื่อน แก้ไขเป็น 0
และช่องจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ แก้ไขเป็น 1,829.70 บาท
รบกวนทางทีมพัฒนระบบฯ ตรวจสอบและแก้ไขด้วยค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ
สมศักดิ์  โพธิ์กลั่น
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
24/11/2017
ไฟล์ปรับปรุง: 

N1622 - A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
03/11/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.12
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

     -  ระบบไม่แสดงเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีคนเงินเดือนเต็มขั้น) ทั้งในบัญชีแนบท้ายและในรายงาน แสดงแค่เงินเดือนที่เลื่อน แต่ในรายงานพบ ** ซึ่งหมายความว่าคนนี้มีเงินตอบแทนพิเศษ แต่ระบบไม่นำมาแสดง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ
พิทักษ์ แสนหาญ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/11/2017
ไฟล์ปรับปรุง: 

N1531 - S0203 ตำแหน่งพนักงานราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
06/09/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.10
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

          ขอความอนุเคราะห์เพิ่มข้อมูลเงินเดือนปัจจุบันของพนักงานราชการ และ กลุ่มของตำแหน่งพนักงานราชการ (กลุ่ม 1, กลุ่ม 2) ในรายงาน S0203 ตำแหน่งพนักงานราชการ

         เนื่องจากในการจัดทำข้อมูลการเลื่อนค่าตอบแทน การจัดทำงบประมาณประจำปี มีความจำเป็นต้องมีรายละเอียดของเงินเดือนพนักงานราชการ และกลุ่มของพนักงานราชการ

กรมป่าไม้จึงขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงรายงานดังกล่าว

สถานะการดำเนินการ: 

N1436 - R0406 ประวัติข้าราชการ (เคสต่อเนื่อง N1427-R0406)

วันที่รับแจ้ง: 
25/05/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.6
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

      R0406 ประวัติข้าราชการ (ปุ่มส่งออกรายงาน Excel)  

      เข้ารายงาน R0406 เลือกพนักงานราชการและเลือกเฉพาะประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สั่งพิมพ์รายงานเป็น excel แต่ปรากฎว่าในรายงานไม่มีข้อมูล (เมื่อทำการเลือกคนพ้นจากส่วนราชการ ระบบค้นหาบางรายชื่อไม่เจอ) 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ
พิทักษ์ แสนหาญ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
26/05/2017
ไฟล์ปรับปรุง: 

N1435 - P0101 ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ (รายละเอียด - การดำรงตำแหน่ง)

วันที่รับแจ้ง: 
25/05/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.6
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0101 ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ 

           - นำไฟล์เข้าในประวัติการดำรงตำแหน่ง กดแนบไฟล์และนำเข้าไฟล์สัญญาจ้างพนักงานราชการบันทึกเป็นเลขที่ตำแหน่ง พอนำไฟล์เข้าปรากฎว่า ไฟล์สัญญาจ้างเข้าในไฟล์ประวัติทั้งหมด ตามภาพค่ะ พอไปลบไฟล์ในประวัติระบบจะลบทั้งสองบรรทัดเลยค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

      เบื้องต้นได้โทรแจ้งแนวทางการแก้ไข ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขที่เมนู C06 กำหนดค่าโปรแกรม ให้เลือกตัวเลือกในแถบ การจัดเก็บไฟล์แนบ เป็น รายข้อมูล (Transaction) และทำการตรวจสอบไฟล์แนบที่หน้า P0101 ข้อมูลบุคคลค่ะ 

ขอบคุณค่ะ

รัตสดาภร แตงเติมผล 

ทีมพัฒนาระบบฯ 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
25/05/2017

N1427 - R0406 ประวัติข้าราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
19/05/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.6
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  R0406 ประวัติข้าราชการ 

      เข้ารายงาน R0406 เลือกพนักงานราชการและเลือกเฉพาะประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สั่งพิมพ์รายงานเป็น excel แต่ปรากฎว่าในรายงานไม่มีข้อมูล 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ
พิทักษ์ แสนหาญ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/05/2017
ไฟล์ปรับปรุง: 

N1361 - P0101 ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
28/03/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.4
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

          P0101 ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ

                - การคำนวณอายุราชการผิดพลาด สามารถแก้ไขและตั้งค่าได้ที่ส่วนไหนบ้าง 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ
พิทักษ์ แสนหาญ
ทีมพัฒนาระบบฯ

 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/03/2017
ไฟล์ปรับปรุง: 

N1326 - P0101 ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ (รายละเอียด - การลา)

วันที่รับแจ้ง: 
02/03/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.4
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

     P0101 ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ (รายละเอียด - การลา)

          -  แอดมินเข้าระบบ P0101 เลือกรายชื่อบุคคลแล้วเข้าประวัติการลา เนื่องจากไม่ได้ใช้ระบบการลาแต่เป็นการบันทึกประวัติการลาเพิ่ม

เมื่อพิมพ์วันลาเสร็จแล้วกดบันทึก ระบบจะขึ้นรูปนาฬิกาหมุนนานมากไม่หยุดเลย แล้วก็ค้างไป เมื่อเปิดดูใหม่ ไม่พบข้อมูลที่คีย์เข้าไปค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ
พิทักษ์ แสนหาญ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
03/03/2017
ไฟล์ปรับปรุง: 

N1221 - P0501 สอบถามรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
17/11/2016
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.2
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

              เมนู P0501 สอบถามรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ     

                 - เดิมเมนูนี้จะออกเฉพาะแค่ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ทางกรมต้องการขอเพิ่มเติมของ พนักงานราชการ ด้วยค่ะ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ
พิทักษ์ แสนหาญ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
17/11/2016
ไฟล์ปรับปรุง: 

N1166 - A07 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ)

วันที่รับแจ้ง: 
22/09/2016
เวอร์ชั่น: 
5.1.2.0
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

             A07 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ)     

                    - เมื่อทำการบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือนของ พนักงานราชการ  ระบบแสดงรายชื่อพนักงานราชการที่ พ้นจากส่วนราชการ ออกมาในรายงานด้วย 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

            -  เบื้องต้นได้ติดต่อกลับและแนะนำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปที่ เมนู A03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และทำการลบรายชื่อพนักงานราชการที่พ้นจากส่วนราชการออก และทำการบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน A07 อีกครั้งค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

รัตสดาภร แตงเติมผล

ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/09/2016

Pages