กรมป่าไม้

แก้ไขปัญหาโปรแกรมการบริหารวงเงินฯ พนักงานราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
30/09/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.30a
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

1. เมนู A02 ระดับผลการประเมินย่อย และ A03 ผลการประเมิน

 ระบบตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทบุคลากรใช้ไม่ได้ 

โดยผู้ Login เข้ามาแต่ไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลของข้าราชการ สามารถดูข้อมูลข้าราชการได้

2. A07 บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน พนักงานราชการ คำนวณวงเงินไมได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

1. แก้ไขไฟล์ connect_database.php

2. แก้ไขโปรแกรมย่อย เกี่ยวกับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ที่เมนู A02  และ A03

3. แก้ไขโปรแกรมย่อย A07 การบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน พนักงานราชการ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
01/10/2014
ไฟล์ปรับปรุง: 

Pages