กรมป่าไม้

N2583 - A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
22/05/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -อัตราเงินเดือนกรณีเลื่อนเงินเดือน 1 เมย.62 ไม่ถูกต้อง ทำการยืนยืนคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 1 เมย.62  พบข้อคลาดเคลื่อน
ในช่องเงินเดือน (ที่ได้รับการเลื่อนแล้ว) ในระบบจะคลาดเคลื่อนเฉพาะ กรณี ข้าราชการ ที่ได้รับเงินเดือน 2 ส่วน คือ เงินที่ได้เลื่อน และ
เงินตอบแทนพิเศษ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
23/05/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2513 - A03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
03/04/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -A03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  เมื่อค้นหาคะแนนประเมิน ในรหัสย่อยของแต่ละสำนัก จำนวนรายชื่อที่แสดงเป็นรายชื่อคนทั้งกรม 
ซึ่งปกติต้องขึ้นเฉพาะจำนวนคนในสังกัดสำนักนั้นๆ เท่านั้น

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -เนื่องจากปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขเเล้ว สามารถโหลดได้ที่ http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/2403  
พร้อมทั้งรอติดตามผลต่อไป

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
03/04/2019

N2509 -A05 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
01/04/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ยอดเงินที่เหลือใช้จากการบริหารค่าตอบแทนของข้าราชการ รบกวนตรวจสอบช่องเงินที่ขาด/เกินจากการบริหาร เงินที่เหลือตาม
ข้อเท็จจริงไม่ติดลบ เนื่องจากมีขรก.ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ในบัญชีรายละเอียดถูกต้อง แต่ในระบบตรงช่องเงินที่ขาด/เกินปัดทศนิยมขึ้น
จึงทำให้เงินติดลบ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

         - ปัญหานี้ได้มีการแก้ไขปรับปรุงแล้ว ให้ทำการดาวน์โหลด  http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/2497
         - ขั้นตอนหลัง อัพเดท Patch ให้ทำการกด ปุ่มแก้ไขแฟ้ม (รูปดินสอ) ที่มีปัญหา และกด ปุ่มทดสอบ ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้กด
           ปุ่มแก้ไขบัญชี

ขอบคุณครับ 
ทีมพัฒนาระบบฯ

 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
01/04/2019

N2473 - C15 ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน

วันที่รับแจ้ง: 
14/03/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -C15 ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน ต้องการเพิ่มบุคคล เพื่อเปลี่ยนลายเซ็นต์ ในหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน แต่ไม่สามารถเพิ่ม หรือแก้ไขได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

แนะนำให้กรมเข้าเมนู C0704 โปรแกรมปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล  เเล้วกดปุ่ม "ปรับโครงสร้างฐานข้อมูล หน้างาน C15 ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน"
จากนั้นให้ทดสอบทำรายการ ที่เมนูC15 ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินอีกครั้ง

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/03/2019

N2430 - R0604 บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลัง 5 ปี

วันที่รับแจ้ง: 
21/02/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -กรมป่าไม้ ได้เพิ่มข้อมูลผลการประเมิน สำหรับพนักงานราชการ แต่ไม่สามารถอ่านรายงานได้ เนื่องจากข้อมูลพนักงานราชการมีมากกว่า 6000 ราย
ขอเพิ่มช่องเลือกหน่วยงาน และช่องเลือกเป็นรายบุคคลในรายงาน R0604 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
23/02/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2429 - C02 กลุ่มผู้ใช้งาน

วันที่รับแจ้ง: 
20/02/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนู C02 กลุ่มผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่เข้าใช้งานหน้าระบบ DPIS แต่ลืมรหัสผ่าน เจ้าหน้าที่ADMIN เข้าระบบเพื่อทำการรีเซตรหัสผ่าน  เมนูที่แสดง
ไม่มีปุ่มแก้ไข ปุ่มลบ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปัญหาดังกล่าวได้ถูกแก้ไขเเล้วสามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/2422

ขั้นตอนการใช้งาน หลังอัปเดทโปรแกรม
เข้าเมนู ตั้งค่าระบบ > C07 การจัดการข้อมูล > C0704 โปรแกรมปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล
จะพบปุ่ม "สร้าง Flag สถานะการใช้งาน" ทำการคลิกปุ่ม รอจนระบบทำงานเสร็จ
เเล้วเข้าเมนู ตั้งค่าระบบ > C02 กลุ่มผู้ใช้งาน อีกครั้ง  

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/02/2019

N2406 - R0604 บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลัง 5 ปี

วันที่รับแจ้ง: 
04/02/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.26
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

- กรมป่าไม้ขอให้ทางศูนย์ฯปรับรายงาน R0604  บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นย้อนหลัง 5 ปี (ข้าราชการ พนักงานราชการ) โดยเพิ่มเติมระดับการประเมิน เช่น ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง เนื่องจากการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ/พนักงานราชการ และการสมัครปรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสุง จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

      - ข้อเสนอแนะดังกล่าวได้รับการปรับปรุงแล้ว จึงส่งลิ้งเคส http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/2334 ให้กรมทาง Email

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
04/02/2019

N2403 - A03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
01/02/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.26
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู A03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ หน่วยงานระดับสำนักฯ เข้าใช้งานเพื่อค้นหาค่าระดับคะแนนการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  
แสดงผลการค้นหาไม่ถูกต้อง กรณีที่เป็นครั้งที่ 1 แสดงรายการชื่อเจ้าหน้าที่ในสำนักฯ แต่ในกรณีที่ เลือกครั้งที่ 2 ค้นหาหน้าจอแสดงผล
การค้นหาเป็นจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของกรมป่าไม้ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
04/02/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2400 - ขอเพิ่มข้อมูล

วันที่รับแจ้ง: 
30/01/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.26
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ขอเพิ่มข้อมูลในรายงาน 
1. P1108 ระบบเครื่องราชฯ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ข้อมูลปัจจุบัน ขอเพิ่ม 1 ช่องคือสังกัดระดับสำนัก           
2. R0310 รายชื่อข้าราชการที่บรรจุในปีงบประมาณ ขอเพิ่มข้อมูลในรายงานให้ขึ้นเลขที่ตำแหน่ง 
3. R0311 รายชื่อข้าราชการที่ออกจากราชการในปีงบประมาณ ขอเพิ่มข้อมูลในรายงานให้ขึ้นเลขที่ตำแหน่ง
 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ.

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
30/01/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2348 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
21/12/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.26
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -เข้าหน้าระบบ Dpis กรอก Username  ระบบแจ้ง Log in Error ต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

     -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อรีเซตรหัสผ่านให้ 

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/12/2018

Pages