กรมป่าไม้

N2806 - A02 ระดับผลการประเมินย่อย

วันที่รับแจ้ง: 
03/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.35
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -A02 ระดับผลการประเมินย่อย ไม่สามารถ เลือกสำนัก/กอง ได้ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ แจ้งว่าสามารถดำเนินการได้แล้ว โดยทำการ Log in Log Out เข้าระบบใหม่อีกครั้ง

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
03/10/2019

N2783 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
23/09/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.35
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
23/09/2019

N2779 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
19/09/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.35
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -สร้างชื่อผู้ใช้งานใหม่ ให้สามารถปรับปรุงข้อมูลในเมนูรายการ P0101 แต่เมื่อแก้ไขข้อมูล หน้าจอระบบไม่แสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นได้ทำการ ทดสอบแล้วไม่พบปัญหาตามที่แจ้ง

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
23/09/2019

N2745 - เข้าระบบDPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
30/08/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -กรมฯได้กดลบรหัสผู้ใช้งาน ไป 2 ท่าน และได้เพิ่มรหัสผู้ใช้งานในอีกกลุ่มหนึ่งทั้งใช้รหัสเดิมและรหัสใหม่ แต่พอเข้าใช้งานระบบแจ้ง
ว่ารหัสผู้ใช้งานได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ทั้งนี้ได้ตรวจที่ข้อมูลบุคคลทั้ง2ท่านยังปฏิบัติงานปกติ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -จากปัญหาที่พบเกิดจาก กลุ่ม user ที่เข้าใช้งานถูกตั้งค่าให้เป็น ยกเลิกใช้งาน ทำให้ไม่สามารถเข้าระบบได้ เบื้องต้นได้แนะนำให้ทางกรมฯ กดตั้งค่ากลุ่มให้กลับมาเป็นใช้งาน หากทางกรมต้องการใช้งานกลุ่มที่ชื่อว่า user (ผู้ใช้งาน) แนะนำให้ทางกรมอัพเดทเวอร์ชั่นเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันจึงจะสามารถใช้งานได้ปกติ

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
30/08/2019

N2739 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
27/08/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้าหน้าระบบ Dpis ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
27/08/2019

N2701 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
30/07/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้าหน้าระบบ Dpis ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
30/07/2019

N2664 - C02 กลุ่มผู้ใช้งาน

วันที่รับแจ้ง: 
12/07/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   - ยกเลิกรหัสผู้ใช้งานใน C02 ติ๊กเครื่องหมายถูกออกและทำการกดบันทึก ระบบไม่บันทึกยกเลิกชื่อผู้ใช้งานให้ ยังคงขึ้นใช้งานเหมือนเดิม

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -ปัญหาดังกล่าวได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/2627 

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
12/07/2019

N2627 - C02 กลุ่มผู้ใช้งาน

วันที่รับแจ้ง: 
21/06/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -กรณีรหัสของผู้ใช้งาน ซึ่งโอนไปกรมอื่นทางกรมฯ ใช้วิธีเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานแล้วใส่ชื่อผู้ใช้งานใหม่ปรากฏว่าข้อมูลที่เจ้าหน้าที่เดิมแก้ไข
ไว้เปลี่ยนชื่อจาก เจ้าหน้าที่เดิม เป็นคนใหม่เนื่องจากเปลี่ยนแต่ชื่อผู้ใช้ จึงจะเปลี่ยนเป็นยกเลิกผู้ใช้งานและสร้างรหัสใหม่แทน แต่เมื่อติ๊ก
เครื่องหมายถูกออกแล้วทำการกดบันทึก ระบบไม่บันทึกยกเลิกให้ ยังคงขึ้นใช้งานเหมือนเดิม

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

-เนื่องจากเป็นปัญหารที่ได้รับการเเก้ไขเเล้วจึงได้รวบรวมไฟล์ที่เกี่ยวข้องให้กรมอัปเดทโปรแกรม

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/06/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2622 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
20/06/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -พนักงานราชการลาออกจากราชการและได้บรรจุเป็นข้าราชการที่หน่วยงานอื่น ณ ปัจจุบัน ได้โอนกลับมากรมป่าไม้ ทั้งนี้กรมฯ ได้เปลี่ยน
ประเภทเป็นข้าราชการและบันทึกประวัติโดยประวัติในการดำรงตำแหน่ง ยังเป็นประวัติตอนเริ่มสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการและประวัติ
การลาออกไว้แต่จะเปลี่ยนการเคลื่อนไหวขณะเป็นพนักงานราชการ จากเริ่มสัญญาจ้างเป็นไม่ระบุหรือจัดคนลง ทางกรมฯ เคยเปลี่ยนมาหลาย
รายชื่อ ก่อนหน้านี้และสามารถแก้ไขได้ ณ ปัจจุบันไม่สามารถเปลี่ยนได้ แก้ไขแล้วจะกลับมาที่หน้าจอหลักเช่นเดิม รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เเนะนำให้กรมตรวจสอบข้อมูลที่เมนู C0704 โปรแกรมปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล 
คลิกปุ่ม "ปรับโครงสร้างฐานข้อมูล หน้างาน P0102 ประวัติการดำรงตำแหน่ง" เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จเเล้ว ให้ทดสอบเปลี่ยนประเภทการเคลื่อนไหวอีกครั้ง

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/06/2019

N2591 - P0103 ประวัติการรับเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
27/05/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -สังกัดในหนังสือแจ้งเงินเเดือนรายบุคคลมีข้อคลาดเคลื่อน (ปฏิบัติหน้าห้องนายประลอง) ซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วและสังกัดที่ถูกต้องเป็น
สำนักบริหารกลาง ซึ่งหน้าจอบันทึกในสังกัดมอบหมายงานมีความถูกต้อง รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

     - ตรวจสอบโปรแกรมแล้วคาดว่าเกิดจากการเลือกเพิ่มบัญชี ที่เมนู A06 เป็นมอบหมายงาน ทำให้ โปรแกรมหาชื่อสังกัดมาแสดงในรายงานหนังสือการเลื่อนเงินไม่ถูกต้อง เบื้องต้นได้จัดส่งสคริปอัพเดทค่าสังกัดให้กรมทางเมล

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
06/06/2019

Pages