กรมป่าไม้

N3514 - P0304 บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้าย

วันที่รับแจ้ง: 
05/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -กรมฯ ได้จัดทำคำสั่งย้ายตามขั้นตอนในระบบ และเมื่อทำการยืนยันคำสั่งแล้ว ปรากฎว่าข้อมูลบางคนไปปรากฎในการประวัติเงินเดือน ซึ่งเป็น
เงินเดือนไม่ตรงกับปัจจุบัน ทำให้การดึงรายงานข้อมูลบุคคลเพื่อเตรียมการจัดทำวงเงินการเลื่อนเงินเดือนไม่ถูกต้อง 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นได้สอบถามกรม กรมเเจ้งว่าได้ทำการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดเรียบร้อยเเล้ว

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/03/2021

N3407 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
07/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้าหน้าระบบ Dpis ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ 
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
07/12/2020

N3406 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
03/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ   

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
03/12/2020

N3404 - P1118 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนกำลังคนภาครัฐ (GMIS)

วันที่รับแจ้ง: 
03/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -user (ส่วนการเจ้าหน้าที่)ส่งออกข้อมูลเมนู P1118 โดยพิมพ์ปีงบประมาณ กดปุ่มประมวลผลข้าราชการ กดตกลง รอจนประมวลผลเสร็จ แต่เมื่อประมวลผลเสร็จแล้ว ไม่มีการแสดงเวลา และเมื่อกดปุ่ม ข้าราชการมีข้อความ error "ไม่พบข้อมูลการประมวลผล กรุณากดปุ่มประมวลผลก่อนออกรายงาน!!" ทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
07/12/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3400 - A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
01/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

เมื่อทำแฟ้มคำสั่งเลื่อนเงินเดือน เมื่อทำการเลือกแบบบริหารวงเงิน มีชื่อหน่วยงานที่ไม่ใช่ชื่อหน่อยงาน ที่อยู่ในกรม ป่าไม้เมื่อทำแฟ้มคำสั่งเลื่อนเงินเดือน เมื่อทำการเลือกแบบบริหารวงเงิน มีชื่อหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ในกรม ป่าไม้

มีขั้นตอนหรือแนวทางการแก้ไขอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีการเพิ่มหน่วยงาน และได้นำนห่วยงานดังกล่าวมาบริหารวงเงินที่เมนู A05 เมื่อทำแฟ้มคำสั่ง จึงมีชื่อหน่วยงานแปลกๆเเสดงขึ้นมาตอนเลือกแบบบริหารวงเงิน หากแบบบริหารวงเงินดังกล่าวไม่ได้ใช้ให้ลบออกที่เมนู A05

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
01/12/2020

N3387 - P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
10/11/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -user (ส่วนการเจ้าหน้าที่) ได้จัดส่งข้อมูลรายบุคคลที่รับโอนมาจากหน่วยงานอื่นจำนวน 4 ราย เมื่อนำเข้าข้อมูลรายบุคคลผ่านเมนู P1106 แล้ว
ไม่พบข้อมูลที่นำเข้า พบแต่ข้อมูลเดิมที่บันทึกด้วยมือและทั้ง 4 รายชื่อ มีการบันทึกข้อมูลบุคคล การดำรงตำแหน่ง เงิน ฯลฯ ไปแล้ว เนื่องจาก
โปรแกรมทำบัตรฯ ต้องใช้ข้อมูลจากโปรแกรม DPIS รบกวนสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผลลัพธ์ข้างต้นเป็นปกติของโปรแกรมหรือไม่

  1. ปัจจุบันพอจะมีวิธีผสาน (merge) ข้อมูลรายบุคคลที่รับโอนจากหน่วยงานอื่น กับข้อมูลที่บันทึกด้วยมือหรือไม่
    จึงขอปรึกษาว่า
  2. ผลลัพธ์ข้างต้นเป็นปกติของโปรแกรมหรือไม่
  3. ปัจจุบันพอจะมีวิธีผสาน (merge) ข้อมูลรายบุคคลที่รับโอนจากหน่วยงานอื่น กับข้อมูลที่บันทึกด้วยมือหรือไม่
สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -1.การนำเข้าข้อมูลที่เมนู P1106 โปรแกรมไม่ได้เช็คข้อมูลซ้ำทำให้เกิดข้อมูลซ้ำได้ หากมีข้อมูลคนมากกว่า 1 รายการ จะส่งผลให้การออกReport ต่างๆแสดงไม่ถูก รวมถึงการประมวลผล ดังนั้นควรมีข้อมูลบุคคล 1 รายการเท่านั้น

 1.1 วิธีลบคนออกจากระบบ มี 2 วิธีครับ
    -หากต้องการเก็บข้อมูลไว้ ให้เปลี่ยนเลขบัตประจำตัวประชาชน ที่ P0101 เป็นเลขอื่นครับที่ไม่ซ้ำกับท่านอื่น เเละเปลี่ยนสถาะนภาพเป็น พ้นจากส่วนราชการ
     -หากต้องการลบข้อมูลออกจากระบบ ให้เปลี่ยนสถาะนภาพเป็น พ้นจากส่วนราชการ และเข้าเมนู C0701 ล้างข้อมูล เพื่อทำการลบ (วิธีนี้จะไม่สามารถกู้ข้อมูลคืนกลับมาได้) 

2.ข้อมูลไม่สามารถ merge กันได้ครับ เนื่องจากข้อมูลบุคคล เเยกกันด้วย ID หากมีข้อมูลคนเดียวกัน 2 รายการ จะได้คนละ ID หากมีการกรอกข้อมูลประวัติการดำรงตำแหน่ง, ประวัติเงิน จะถูกผูกกับ ID นั้นๆ เป็นสาเตุที่ไม่สามารถ merge กันได้ครับ

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/11/2020

N3360 - C15 ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน

วันที่รับแจ้ง: 
15/10/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ต้องการให้มีลายเซ็นของผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน(อธิบดี) ในหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานราชการ เนื่องจากปัจจุบันแสดงเฉพาะในหนังสือ
แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการเท่านั้น หากจะให้แสดงทั้งข้าราชการและพนักงานราชการต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  เบื้องต้นแนะนำให้กรมฯเข้าเมนู C15 เพิ่มข้อมูล โดยเลือกประเภทบุคคลากร เป็นพนักงานราชการ

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/10/2020

N3330 - A03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
25/09/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ต้องการให้สามารถแก้ไขข้อมูลเฉพาะปีงบประมาณและรอบ ปัจจุบันเท่านั้น

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
25/09/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3328 - P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/รับโอน

วันที่รับแจ้ง: 
22/09/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -การต่อสัญญาพนักงานราชการ พร้อมกันครั้งละหลายๆคน สามารถทำได้หรือไม่ ทำที่เมนูไหน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -เบื้องต้นแนะนำให้นำเข้าที่เมนู P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/รับโอน

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/09/2020

N3321 - A07 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ)

วันที่รับแจ้ง: 
18/09/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ต้องการให้เพิ่ม.ทศนิยมมากกว่า 3 ตำแหน่ง

สถานะการดำเนินการ: 

Pages