กรมป่าไม้

N2147 - P1503 บัญชีแนบท้ายคำสั่งช่วยราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
28/08/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -กรมป่าไม้ได้บันทึกการช่วยราชการ แต่ในประวัติจัดเก็บข้อมูลไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ได้บันทึก คำสั่งช่วยราชการ P1503 และกดยืนยันไปแล้ว
ขึ้นข้อมูลถูกต้อง แต่เมื่อเข้าไปดูที่ประวัติการดำรงตำแหน่ง กลับขึ้นสำนักตามกฎหมายเป็นสำนักโครงการพระราชดำริ เข้าไปเช็คดูที่รูปดินสอ
สังกัดตามกฎหมายถูกปรับเปลี่ยนเป็น สำนักตามช่วยราชการ แต่สำนักตามมอบหมายงานกลับไม่ปรากฎทำให้ต้องแก้ไขสำนักตามกฎหมาย
และสำนักตามมอบหมายงาน อีกครั้ง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
01/09/2018
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2128 - ไม่ปรากฎลายเซ็นผู้รับรองผลการประเมิน

วันที่รับแจ้ง: 
16/08/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

            - ในส่วนของหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนไม่ปรากฎลายเซ็นผู้รับรองผลการประเมิน ซึ่งได้สร้างข้อมูลที่ P0131 ภาพถ่ายลายเซ็นต์แล้ว  กำหนดชื่อที่ เมนู C15 ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินแล้ว  และกำหนดที่เมนู C06 กำหนดค่าโปรแกรมแล้ว ลายเซ็นผู้รับรองผลการประเมินก็ยังไม่ปรากฏ สามารถดำเนินการแก้ไขอย่างไรได้บ้าง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

             23/08/2018
           - เบื้องต้นได้ทดสอบกับโปรแกรมเวอร์ชั่นเดียวกันกับทางกรมแล้ว ไม่พบปัญหาตามที่แจ้ง จึงได้ประสานขอฐานข้อมูลจากทางกรมมาตรวจหาข้อผิดพลาด

ขอบคุณครับ.

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
23/08/2018

N2120 - M0705 สถาบันการศึกษา

วันที่รับแจ้ง: 
10/08/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -การบันทึกสถาบันการศึกษาไม่จัดเก็บข้อมูล ที่หน้าจอ M0705 มีวิธีแก้ไขอย่างไรค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นแนะนำให้ทางกรมฯ เพิ่มเติมข้อมูลอีกครั้ง โดยเข้าที่เมนู M0705 สถาบันการศึกษา >เพิ่มเติมรหัส > ชื่อสถาบันการศึกษา
ทำการบันทึกข้อมูล ดำเนินการเรียบร้อย

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/08/2018

N2081 - แจ้ง Mysql Unsupported หน้าจอ admin

วันที่รับแจ้ง: 
19/07/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -หน้าจอของระบบDpis แจ้ง Mysql Unsupported เกิดจากอะไร และต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    1.หน้าจอของระบบDpis แจ้ง Mysql Unsupported เกิดจากอะไร
ตอบ เป็นหน้าจอการตรวจสอบ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ DPIS5 เพื่อเชคว่าแต่ละหน่วยงานสภาพแวดล้อมเครื่องและฐานข้อมูล
เป็นอย่างไร และรองรับหรือไม่รองรับส่วนไหน 
-กรณีที่ระบบแจ้ง Mysql Unsupported เนื่องจากว่า ระบบจะไม่รองรับการทำงานบางส่วนที่ เป็น Mysql 
     2.และต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร
ตอบ หากระบบยังสามารถทำงานได้ปกติ ก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆ แต่หากว่าทางหน่วยงานมีการ update Release เป็นประจำ
แนะนำว่าให้ทำการ convert จากฐาน Mysql มาเป็นฐาน Oracle

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
19/07/2018

N2079 - P0102 ประวัติการดำรงตำแหน่ง

วันที่รับแจ้ง: 
19/07/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -การเพิ่มประวัติการดำรงตำแหน่ง เช่นการทำสัญญาจ้างใหม่ ระบบก็จะดึงไฟล์สัญญาจ้างเดิมมาแนบเท่านั้น มีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -สำหรับวิธีการแก้ไข มีดังนี้
  1. ทำการแจ้งแอดมิน หรือ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าใช้งานเมนู C06 กำหนดค่าโปรแกรม ให้เปลี่ยนการตั้งค่า "การจัดเก็บไฟล์แนบ"
  เป็นแบบ  "รายข้อมูล (Transaction)" 
  2. จากนั้นให้ทำการแนบไฟล์ใหม่อีกครั้ง

 ขอบคุณค่ะ
 ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/07/2018

N2005 - ลืมรหัสเข้าระบบDPIS

วันที่รับแจ้ง: 
21/06/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.18
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  - เนื่องจากมีการลืมรหัสผ่าน และมีการร้องขอเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -เรื่องการลืมรหัสผ่านของผู้ใช้งานนั้น ทางสำนักงาน กพ. ได้วางแนวทางโดยการเพิ่มเติมช่องทางลืมรหัสผ่านสำหรับ user ไว้แล้ว
  ในเวอร์ชัน 5.2.1.21 ซึ่งตอนนี้ทางสำนักงาน กพ. ยังไม่ได้ปล่อย patch ให้ดาวน์โหลด

 ขอบคุณค่ะ
 ทีมพัฒนาระบบฯ
 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/06/2018

N1936 - ลืมรหัสผ่าน

วันที่รับแจ้ง: 
17/05/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.18
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    ลืมรหัสผ่าน เข้าระบบ dpis 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

      แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อรีเซตรหัสผ่านใหม่

 

    ขอบคุณค่ะ

   ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/05/2018

N1881 - R0403 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ~ เรียงตามลำดับอาวุโส

วันที่รับแจ้ง: 
19/04/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.18
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

          - เลือกออกรายงาน R0403 แล้วพบว่า หน้าจอแสดง "ไม่พบข้อมูล"

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ดำเนินการ ปรับปรุงโปรแกรม และส่ง Patch ให้อัพเดท

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
23/04/2018
ไฟล์ปรับปรุง: 

N1867 - P1111 นำเข้าข้อมูลเครื่องราชฯ จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

วันที่รับแจ้ง: 
05/04/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

       - ขอเรียนถามว่าหากทางหน่วยงานจะนำไฟล์ข้อมูลการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เข้าบันทึกเป็นประวัติการรับเครื่องราชฯ ในระบบ DPIS ที่ P1111 ไฟล์ excel จะต้องมีช่องข้อมูลตามรูปแบบที่แสดงเท่านั้นใช่หรือไม่ แต่ในการบันทึกประวัติการรับเครื่องราชฯ มีช่องข้อมูลที่ให้กรอก
( เล่ม , ตอนที่, หน้า, ลำดับ และวันที่ราชกิจจานุเบกษา) ตามไฟล์แนบ ไม่ทราบว่าสามารถที่จะนำเข้าเพิ่มได้หรือไม่ รบกวนพิจารณาดำเนินการด้วย จะได้นำเข้าระบบได้ครบถ้วน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมเรียบร้อย
ขอบคุณครับ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/04/2018
ไฟล์ปรับปรุง: 

N1830 - P0101 ข้อมูลบุคคล -> ประวัติการดำรงตำแหน่ง

วันที่รับแจ้ง: 
21/03/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

               - แถบประวัติการดำรงตำแหน่ง ทำการแนบไฟล์ในประวัติการดำรงตำแหน่งเพียง 1 รายการ ปรากฎว่าระบบจัดเก็บแนบไฟล์อยู่ในประวัติการดำรงตำแหน่งทุกประวัติที่มีในระบบ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ตรวจสอบเบื้องต้น ในส่วนของการแนบไฟล์

ให้ตรวจสอบที่ C06ตั้งค่าโปรแกรม
ถ้าตรงช่อง การจัดเก็บไฟล์แนบ :  เลือกเป็น "ทั้งหมด"   เมื่อแนบไฟล์เเล้วจะเเสดงที่รายการอื่นด้วย
ถ้าตรงช่อง การจัดเก็บไฟล์แนบ :  เลือกเป็น " รายข้อมูล (Transaction)"   เมื่อแนบไฟล์เเล้วจะเเสดงที่รายการนั้นๆเพียงรายการเดียว

 

ขอบคุณค่ะ
พรรทิวา เฮ้าแสง
ทีมพัฒนาระบบ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/03/2018

Pages