ปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม

N3482 - P0103 ประวัติการรับเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
29/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ต้องการให้รายงานหนังสือรับรองเงินเดือน เเสดงหมายเหตุ ได้ ทั้ง 3 ช่อง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/01/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3474 - C02 กลุ่มผู้ใช้งาน

วันที่รับแจ้ง: 
27/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

เมื่อระบุอีเมล ต้องการให้ข้อมูลไปบันทึกข้อมูลบุคคลด้วย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
27/01/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3473 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
27/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ต้องการให้เพิ่มการตรวจสอบข้อมูล บุคคลที่ไม่มีอีเมล์ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
27/01/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3458 - R0413 รายงานข้อมูลข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

วันที่รับแจ้ง: 
12/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ออกรายงานที่เมนู R0413 รายชื่อหลักสูตรอื่นๆ ไม่ออกหน้ารายงาน มีแต่หลักสูตรที่ คีย์เข้าไปในข้อมูลหลักสูตรอบรม ในข้อมูลหลักอยากให้รายงาน
ออกรายงานหลักสูตรอบรมที่เป็นข้อมูลหลัก และหลักสูตรอื่นๆ ในภาพรวมของรายงาน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
12/01/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3451 - T0205 ประมวลผลข้อมูลการลงเวลา

วันที่รับแจ้ง: 
06/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ต้องการให้เปลี่ยนข้อความเเสดงการเเจ้งเตือน กรณีไม่ได้อนุมัติคำร้องไม่ได้ลงเวลา
จาก "คำร้องไม่ได้ลงเวลา:รออนุมัติ" เป็น "บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา : มีรายการที่รออนุมัติ ต้องทำการอนุมัติก่อน"

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
06/01/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3442 - R0400 ก.พ.7 อิเล็คทรอนิกส์

วันที่รับแจ้ง: 
29/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  ต้องการให้รายงานเเสดงข้อมูลของบุคคลที่เลขที่คำสั่งของประวัติเงินเเละประวัติการดำรงตำแหน่งตรงกัน ปัจจุบันหากเลขที่คำสั่งของประวัติเงินเเละประวัติการดำรงตำแหน่งตรงกันระบบจะไม่เเสดงข้อมูลนั้น

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/12/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3428 - R0403 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ~ เรียงตามลำดับอาวุโส

วันที่รับแจ้ง: 
21/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ต้องการให้ Merg คอลัมน์ วุฒิและสาขาวิชาเอก เป็นคอลัมน์เดียว

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/12/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3422 - S0201 ตำแหน่งข้าราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
15/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ต้องการให้เเสดง ชื่อผู้ครองตำแหน่งก่อนตำแหน่งว่าง ในารายงาน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/12/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3421 - R0400 ก.พ.7 อิเล็คทรอนิกส์

วันที่รับแจ้ง: 
15/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ต้องการให้นำหมายเหตุของประวัติเงินเดือนมาเเสดงต่อท้าย ประเภทการเคลื่อนไหวเงินเดือน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/12/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3411 - T0201 กำหนดรอบการมาปฏิบัติราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
08/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

แก้รายงานในเมนู T0201 กำหนดรอบการมาปฏิบัติราชการ เพิ่มเติม ID บัตรประชาชน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/12/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

Pages