ปัญหา/ข้อผิดพลาด

N3529 - R0403 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ~ เรียงตามลำดับอาวุโส

วันที่รับแจ้ง: 
22/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู R0403 เรียงตามลำดับอาวุโส เมื่อติ๊กแสดงผลการประเมิน 3 ปี ย้อนหลัง พบว่า 42 รายการสุดท้าย ไม่แสดงผลการประเมิน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นได้ส่ง Patch แก้เรื่องออกรายงานเรียงตามลำดับอาวุโส ติกช่อง พิมพ์ผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี เเล้วไม่แสดงข้อมูล

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/03/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3502 - P0130 ประวัติการรักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง/มอบหมายงาน

วันที่รับแจ้ง: 
17/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

 แถบเมนูรักษาราชการ/มอบหมายงาน ระบบแสดงจำนวนไฟล์แนบทุกลำดับที่ “รักษาราชการ/มอบหมายงาน” ไม่ถูกต้อง เมือคลิกที่จำนนวนไฟล์ ไม่พบไฟล์ใด

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
17/02/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3496 - R0505 ประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา

วันที่รับแจ้ง: 
10/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ส่งออกรายงาน ที่เมนู R0505 ในส่วนของปี 2564 แต่กลับไม่มีข้อมูล

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/02/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3489 - R0403 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ~ เรียงตามลำดับอาวุโส

วันที่รับแจ้ง: 
04/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

เพื่อออกรายงานรูปแบบ Excel โดยติกเงื่อนไข 
พิมพ์ผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี
พิมพ์เลขประจำตัวบัตรประชาชน
พิมพ์ตำแหน่งทางการบริหาร
พบว่าหัวคอลัมน์เเสดงไม่ตรงกับข้อมูล

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
05/02/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3484 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
02/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

เลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ตรวจสอบการลา เมื่อพิมพ์ใบลาปรากฏว่าตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวไม่เเสดง 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
02/02/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3483 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
01/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ข้อมูลทั่วไป  เมื่อกดแก้ไขเข้าไป จะขึ้นข้อความ update user detail set email

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
01/02/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3464 - R0403 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ~ เรียงตามลำดับอาวุโส

วันที่รับแจ้ง: 
19/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

1)รายงานรูปแบบPDF ช่องเครื่องราชกรณีไม่ข้อมูลเครื่องราช แต่ในรายงานเเสดงข้อความ (543) 
2)รายงานรูปแบบ Excel การเเสดงข้อมูลไม่ตรงกับหัวรายงาน เช่นช่องเครื่องราช แต่เเสดงข้อมูลเงินเดือน 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
19/01/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3453 - R0406 ประวัติข้าราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
08/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -การออกรายงาน เมนู R0406 ในส่วนของเงินเพิ่มพิเศษ พตก. จำนวนจริงที่บันทึกในประวัติเงิน มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง เมืมอออกรายงานที่เมนูR0406 ค่าที่แสดงปัดเศษทศนิยมเพิ่มขึ้นไม่ได้ออกตามค่าจริงทีบันทึก

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
11/01/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3404 - P1118 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนกำลังคนภาครัฐ (GMIS)

วันที่รับแจ้ง: 
03/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -user (ส่วนการเจ้าหน้าที่)ส่งออกข้อมูลเมนู P1118 โดยพิมพ์ปีงบประมาณ กดปุ่มประมวลผลข้าราชการ กดตกลง รอจนประมวลผลเสร็จ แต่เมื่อประมวลผลเสร็จแล้ว ไม่มีการแสดงเวลา และเมื่อกดปุ่ม ข้าราชการมีข้อความ error "ไม่พบข้อมูลการประมวลผล กรุณากดปุ่มประมวลผลก่อนออกรายงาน!!" ทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
07/12/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3394 - R0305 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งเกิน ~ ปี

วันที่รับแจ้ง: 
17/11/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ข้อมูลรายงานรูปแบบ PDF กับ Excel เเสดงข้อมูลไม่เท่ากัน ซึ่งข้อมูลในรายงาน PDF แสดงถูก

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
17/11/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

Pages