ให้คำแนะนำ/คำปรึกษา

N3533 - C06 กำหนดค่าโปรแกรม

วันที่รับแจ้ง: 
30/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ทางหน่วยงานมีความต้องการบรรจุพนักงานราชการที่อายุมากกว่า 60 ปี แต่ทำการบรรจุไม่ได้ มีขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นให้กรมฯ เข้าไปตั้งค่าที่ เมนู C06 กำหนดค่าโปรแกรม อายุที่ใช้บรรจุไม่เกิน ให้กำหนดเป็นอายุตั้งไว้ ให้ใส่เป็น 70 

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
30/03/2021

N3532 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
29/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เพิ่งได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ ไมสามารถเข้าระบบ DPIS ได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS ของกรมที่ท่านประจำอยู่ เพื่อรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/03/2021

N3531 - Data Dictionary

วันที่รับแจ้ง: 
23/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ขอไฟล์ Data Dictionary

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -ส่ง Data Dictionary ให้กรมทางเมลเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
23/03/2021

N3530 - R0103 รายชื่อตำแหน่งว่าง

วันที่รับแจ้ง: 
23/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -เมนู R0103  กรณีเลือกในส่วนสำนักกอง ในเมนู จะออกในส่วนของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในตำแหน่งว่าง แต่ถ้าติก ต่ำกว่า สำนักกอง 1 ระดับ
ในส่วนรายงาน จะไม่โชว์ตำแหน่งว่าง ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งต่างจาก ในกลุ่มของบริหารราชการส่วนกลาง กับโชว์ว่า ไม่ระบุ ในกรณีแบบนี้ 
มีวิธีหรือขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

แนะนำให้ทำการกแก้ไขที่เมนู S0203 ตำแหน่งพนักงานราชการ     
ค้นหา เลขที่ตำแหน่ง ที่ไม่เเสดงในรายงานมา 1 รายการ 
คลิกที่แก้ไข เพื่อทำการปรับปรุงสำนัก/กองต่ำกว่า 1 ระดับ อีกครั้ง
โดยการคลิกเลือกและค้นหา สำนัก/กองต่ำกว่า 1 ระดับ อีกครั้ง เช่น สำนัก/กองต่ำกว่า 1 ระดับชื่อหน่อยงาน A  ให้ทำการเลือก ชื่อหน่วยงาน A ซ้ำอีกรอบ เเล้วกดบันทึก
จากนั้นให้ทำการทดสอบออกรายงานอีกครั้ง

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒฯาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
24/03/2021

N3528 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
22/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้าหน้าระบบ Dpis ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/03/2021

N3527 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
18/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การประเมินของข้าราชการมีเปอร์เซ็นต์การประเมินผลเป็น 80-20 ต้องการเปลี่ยนเป็น 70-30 มีขั้นตอน
การดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -สำหรับ เปอร์เซ็นการประเมินผล สามารถเปลี่ยนได้ที่เมนู ® การประเมินผล > K13 เปอร์เซ็นต์การประเมินผล

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/03/2021

N3526 - P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
18/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -เมนู P1106 กรณีรับโอนข้อมูล DPIS ข้าราชการมาจากหน่วยงานอื่น ด้วยคําสั่ง P1106 เมื่อรับโอนข้อมูลข้าราชการมา พบว่า เมื่อค้นหา
ชื่อบุคคลดังกล่าวจะขึ้นชื่อของบุคคลท่านนั้นถึง 5 รายการ เกิดจากสาเหตุใด

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -รายชื่อที่ซ้ำกันที่ข้อมูลบุคคล มีวิธีแก้ไขดังนี้ ให้เปลี่ยนสถานะภาพ เป็นพ้นจากส่วนราชการ  เเลทำการเข้าเมนู C0701 ล้างข้อมูลค้นหารายชื่อที่ซ้ำ
 จากนั้นให้กดปุ่มยืนยัน

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ
 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/03/2021

N3525 - R01 รายงานโครงสร้างตำแหน่ง

วันที่รับแจ้ง: 
18/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ออกรายงานโครงสร้างและตำแหน่ง เมนู R0101 จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานภาพและลักษณะของตำแหน่ง และ R0102 จำนวนตำแหน่งจำแนกตามลักษณะของตำแหน่ง ซึ่ง การดึงรายงานคําสั่ง R0101 กับ R0102 ได้จํานวนข้าราชการไม่เท่ากัน แม้จะอยู่ศูนย์กอง
เดียวกัน เช่น R0101 สํานักงานเลขานุการกรม ได้ข้าราชการรวม 75 คน แต่ R0102 สํานักงานเลขานุการกรม ได้ ข้าราชการรวม 74 คน ซึ่งจํานวนต่างกัน 1 คน  อยากทราบปัญหานี้เกิดขึ้นจากอะไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -รายงาน R0101 และ R0102 จำนวนตำแหน่งไม่เท่ากัน เพราะว่าเมนู R0101 จะรวมตำแหน่งทั้งหมด ตามประเถทบุคลากรที่เลือก
ส่วนรายงาน R0102 จะนับตำแหน่งเพียง 3 ประเภท คือ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และ บริหาร จึงทำให้จำนวนตำแหน่งที่เเสดงไม่เท่ากัน

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/03/2021

N3524 - P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
17/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนู P1106 ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

จากการตรวจสอบพบว่า ข้อมูที่นำเข้าเป็นข้อมูลที่สงออกจาก seis จึงแนะนำให้กรมนำเข้า ® ข้อมูลบุคคล > P11 ถ่ายโอนข้อมูล > P1122 รับโอนข้อมูล (SEIS)  

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒฯาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/03/2021

N3523 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
15/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้าหน้าระบบ Dpis ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/03/2021

Pages