กรมป่าไม้

N2287 - A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
05/11/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

     -รบกวนช่วยตรวจสอบ ออกรายงาน บัญชีรายละเอียดเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรณีคนที่ได้เลื่อนเงิน แล้วเงินเต็มขั้น ช่องเงินเดือนที่ได้เลื่อนแสดงค่าเงินเป็น 0 บาท ระบบนำเงินที่ได้เลื่อนไปแสดง ที่คอลัมน์จำนวนค่าตอบแทนพิเศษ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/11/2018
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2257 - P1111 นำเข้าข้อมูลเครื่องราชฯ จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

วันที่รับแจ้ง: 
18/10/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -กรมฯ ทดสอบการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวน 1 ราย เพื่อบันทึกเข้าประวัติ ที่เมนู P1111 ข้อมูลไม่แสดงตามที่นำเข้า ดังนี้
1. ในส่วนของบรรทัดแรกตัวหนังสือสีแดง ต้องลบออกใชหรือไม่
2. การนำเข้าข้อมูลที่แสดงในตาราง มีคอลัมน์ หายไป ขึ้นแสดงไม่ครบตามรายการ
รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นได้ประสานงานแจ้งรายละเอียดทางกรมฯ เรียบร้อยแล้ว 
1. ในส่วนของบรรทัดแรกตัวหนังสือสีแดงตามไฟล์แนบ    สามารถลบที่เครื่องหมาย X ได้เลยค่ะ
2. การแสดงข้อมูลในตาราง กรมฯ สามารถเลือกหรือกำหนด คอลัมน์ได้ที่ช่อง จำนวน column ที่แสดง แล้วกดปุ่มเเสดง ค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/10/2018

N2256 - เข้าระบบ Dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
18/10/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้าหน้าระบบ Dpis กรอก User/Pass ไม่สามารถเข้าระบบได้ ขึ้นเป็น Log in Error ต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/10/2018

N2255 - ประวัติการดำรงตำแหน่งขึ้นสังกัดไม่ถูกต้องเวลาบันทึกการช่วยราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
17/10/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -เรื่องบันทึกการช่วยราชการและเมื่อยืนยันคำสั่งแล้ว ระบบขึ้นสังกัดผิดในประวัติการดำรงตำแหน่ง ซึ่งทางผู้ดูแลระบบได้ส่งไฟล์มาให้อัพเดทแล้ว แต่เมื่อกรมบันทึกใหม่ปรากฎว่าข้อมูลประวัติยังผิดเหมือนเดิม รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ได้รับการแก้ไขเเล้ว สามารถดาวโหลดได้ที่ http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/2147

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/10/2018

N2252 - A07 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ)

วันที่รับแจ้ง: 
16/10/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

รายงาน excel ในช่องหมายเหตุ ระบุข้อความ (มีผลคะแนนรอบเดียว เลื่อนไม่ได้เนื่องจาก ทำงานไม่ครบ 6 เดือน) ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้ว พนักงานราชการต้องปฏิบัติงานให้ครบ 8 เดือน จึงจะมีสิทธิเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
16/10/2018
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2250 - A07 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ)

วันที่รับแจ้ง: 
16/10/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ในรายงาน สำหรับคนที่เงินเดือนเต็มขั้น อยากให้ระบุในช่องหมายเหตุให้ด้วยว่า “ค่าตอบแทนเต็มขั้น“

สถานะการดำเนินการ: 

N2245 - A07 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ)

วันที่รับแจ้ง: 
11/10/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ปัญหาที่พบในส่วนของ การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ) บริหารวงเงินแล้ว ยอดเงินที่โชว์ในระบบ ไม่ตรงกับ ยอดเงินจากไฟล์ที่ดึงออกมาเป็น Excel 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ยอดเงินที่โชว์ในระบบ ไม่ตรงกับ ยอดเงินจากไฟล์ที่ดึงออกมาเป็น Excel เพราะหน้าคำนวนเงินที่หน้าระบบมีการคำนวนเงินค่าตอบเเทนพิเศษ แต่ในรายงานจะเเสดงเฉพาะเงินที่ได้เลื่อน เลยทำให้จำนวนเงินไม่เท่ากัน

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
11/10/2018

N2235 - A07 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ)

วันที่รับแจ้ง: 
10/10/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -สั่งพิมพ์ในรูปแบบ Excel ในช่องจำนวนเงินที่เลื่อน ปรากฎ เครื่องหมาย *, ** และมีหมายเหตุอ้างถึงหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฯ
ซึ่งรายละเอียดตามหนังสือดังกล่าว ไม่ได้เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เป็นปัญหาที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้ว ให้ทำการดาวน์โหลด http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/2228

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/10/2018

N2201 - บันทึกการต่อสัญญาในระบบ

วันที่รับแจ้ง: 
27/09/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ระบบจะนำสัญญาที่นำเข้าขึ้นให้ทุกประวัติการดำรงตำแหน่งเป็นสัญญาเดียวกัน ทางเจ้าหน้าที่ ก.พ.เคยทำการตั้งค่าโปรแกรม เลือกเป็น
รายข้อมูล ปรากฎว่าถ้าเลือกเป็นรายข้อมูล ไฟล์สัญญาที่จนท.นำเข้าเมื่อช่วงต่อสัญญาปี2559 ของทุกคนจะหายไปหมดไม่แสดงให้เห็น
ไม่ทราบว่ามีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างคะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
28/09/2018
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2177- การลบไฟล์สัญญาในประวัติการดำรงตำแหน่ง

วันที่รับแจ้ง: 
20/09/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -กรมป่าไม้ ได้บันทึกการต่อสัญญาจ้างรายบุคคลและบันทึกสัญญาจ้างเข้าระบบ แต่เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกผิด
มีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างคะ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

- การแก้ไขหรือลบไฟล์แนบน้้น สามารถทำได้เฉพาะบุคคลที่เเนบไฟล์เท่านั้น

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
24/09/2018

Pages