กรมป่าไม้

N3308 - การบริหารค่าตอบแทน

วันที่รับแจ้ง: 
09/09/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -การบริหารค่าตอบแทนพนักงานราชการ โดยเปิดสิทธิ์ให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการใน A02 ระดับผลการประเมินย่อย  A03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ A07 การบริหารวงเงินงบประมาณ และพบปัญหาในการดำเนินการ ดังนี้

  1. มีการแก้ไขคะแนนในรอบการประเมินที่ผ่านมา จึงอยากทราบว่ามีวิธีการใดบ้างที่จะตั้งค่าไม่ให้สามารถแก้ไขคะแนนในรอบการประเมินที่ผ่านมา เนื่องจากการบริหารวงเงินงบประมาณใน A07 ระบบต้องให้กลับไปเลือกผลการพิจารณาในรอบที่ผ่านมา เพื่อประมวลผลออกมาเป็นคะแนนเฉลี่ย
  2. พนักงานราชการที่เงินเดือนเต็มขั้น ไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่ต้องคิดรวมอยุ่ในวงเงินที่ใช้เลื่อน
    ซึ่งใน A07 เมื่อบริหารวงเงินงบประมาณแล้ว ระบบไม่ได้รวมเงินส่วนนี้ จึงเป็นเงินที่เหลือจากวงเงินที่ใช้เลื่อน หากจะตรวจสอบต้องทำอย่างไร
  3. พนักงานราชการที่มีผลการประเมินรอบเดียว เมื่อบริหารใน A07 และพิมพ์แบบทดสอบมาตรวจสอบ จะไม่ปรากฏรายชื่อพนักงานดังกล่าว มีวิธีการตรวจสอบหรือไม่
สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -เบื้องต้นได้ส่งรายละเอียดให้ทางเมลเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/09/2020

N3274 - P0119 สอบถามข้อมูล

วันที่รับแจ้ง: 
10/08/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ทำการตรวจสอบจำนวนคนครองและเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการแต่ละหน่วยงาน เพื่อเตรียมจัดทำข้อมูลวงเงินเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี
จึงได้ดึงรายงาน P0119 (สอบถามข้อมุล) มาตรวจสอบพบว่ามีจำนวนพนักงานราชการไม่ครบ จึงได้ดึงรายงาน R0407 เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบกัน
พบว่ามีตำแหน่งเลขที่ 546 และ 547 ที่ไม่พบใน P0119 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -ปัญหาดังกล่าวเกิดจากข้อมูลบุคคล มีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งพบว่าข้อมูลอุปสมบทมีค่าเป็นว่าง ซึ่งปรกติ จะเก็บค่า 0 กับ 1 วิธีแก้ปํยหาคือ
ให้เข้าเมนู P0101 ข้อมูลบุคคล > คลิกที่รายละเอียด ของเจ้าหน้าที่พบปัญหา > แถบข้อมูลทั่วไป เลือนลงมาล่างสุด คลิกปุ่มแก้ไข แล้วให้ทำการ
ออกรายงานอีกครั้ง

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/08/2020

N3201 - C0704 โปรแกรมปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล

วันที่รับแจ้ง: 
29/06/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ในการตรวจสอบฐานข้อมูลเข้าเมนู C0704 กดทุกปุ่มที่มีอยู่ในนั้นแต่ยังมีบางคอลัมน์ที่ไม่พบ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -ตารางข้อมูลที่เเสดงดังกล่าวยังไม่ได้ใช้งาน ให้เว้นไว้ก่อน ซึ่งระบบยังสามารถใช้งานได้ปกติ

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/06/2020

N3133 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
20/05/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   

    -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/05/2020

N2965 - C16 ปรับเปลี่ยนฐาน ข้อมูลผู้ใช้ mySQL to Oracle

วันที่รับแจ้ง: 
07/01/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.38
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   - ทางกรมฯ ต้องการเปลี่ยนฐานข้อมูล มาใช้ Oracle อย่างเดียว (เลิกใช้ MySQL) ได้ทำการเข้า เมนู " C16 ปรับเปลี่ยนฐาน
ข้อมูลผู้ใช้ mySQL to Oracle " และกดปุ่มยืนยันการเปรับเปลี่ยน หลังจากกดแล้วพบว่าโปรแกรมแสดงเป็น หน้าขาวไม่สามารถ
ดำเนินการใดๆต่อได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ.

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
14/01/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2964 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
10/01/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.38
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

     -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ 
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/01/2020

N2942 - C02 กลุ่มผู้ใช้งาน

วันที่รับแจ้ง: 
23/12/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -การแก้ไขข้อมูลในระบบ โดยเจ้าหน้าที่ได้รับการกำหนดให้เป็น admin และใช้ username คนละตัวกับที่ใช้งานทั่วไป พอเข้าไปแก้ไขข้อมูล
ในระบบ กลับขึ้นชื่อคนแก้ไขเป็นชื่อของ admin หลักเช่นเดิม ไม่ขึ้นชื่อคนที่เป็นคนแก้ไขข้อมูล(ผู้ช่วยแอดมิน) รบกวนตรวจสอบ และขอคำแนะนำ
ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

วันที่ 24/12/2562
 ส่ง Query เพื่อตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน แล้วให้กรมส่งออกรายงานกลับมาทางอีเมล

วันที่ 26/12/2562
    กรมส่งออกรายงานข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานมาให้ ตรวจสอบพบว่าusername ที่ใช้เข้าระบบกำหนดชื่อผู้ใช้งานเป็นชื่อของเจ้าหน้าที่อื่น จึงเเนะให้ เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานเป็นชื่อของเจ้าตัว วิธีทำ
1) เข้าเมนู C02 กลุ่มผู้ใช้งาน -> คลิกรายชื่อ
2) กดแก้ที่รูปดินสอ ->  เปลี่ยนชื่อที่ช่อง ชื่อ-สกุล -> กดปุ่ม แก้ไข
3) ออกจากระบบ 
4) ใช้ Goole Chrom กดปุ่ม Ctrl ค้างไว เเละกด F5 หนึ่งครั้ง -> เข้าระบบ ทดสอบแก้ไขข้อมูล และตรวจสอบชื่อผู้แก้ไขอีกครั้ง

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
26/12/2019

N2940 - A07 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน(พนักงานราชการ)

วันที่รับแจ้ง: 
20/12/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ขอให้เพิ่มคะแนนประเมินของ พรก. ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  ในรายงานแบบทดสอบ  A07  เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ในการตรวจสอบ
เพื่อหาคะแนนเฉลี่ย ว่าถูกต้องหรือไม่ 

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นแนะนำกรม หากต้องการดูคะเเนนทั้ง 2 รอบ สามารถดูได้ที่เมนู R09 รายงานการประเมินผล > R0905 รายงานตัวชิ้วัดรายบุคคล 

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
24/12/2019

N2932 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
11/12/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้าหน้าระบบ Dpis ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
11/12/2019

N2902 - เข้าระบบ Dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
25/11/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
25/11/2019

Pages