สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

N3448 - P0119 สอบถามข้อมูล

วันที่รับแจ้ง: 
05/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนูข้อมูลบุคคล ระบุอายุราชการจะเป็นอายุรวม .ในการรวมต้องรวมที่มีการโอนมาด้วยหรือไม่ หากใช่ ต้องการอายุราชการที่อยู่แค่การทำงาน
ที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จะสามารถเรียกรายงานออกมาได้จากเมนูไหน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

1) อายุราชการจะผูกติดกับตัวบุคคล เป็นวันที่เข้ารับราชการ ที่บันจุครั้งเเรก เมื่อมีการรับโอน วันที่ดังกล่าวจะติดมาด้วยและไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อนับอายุราชการจะนับจากวันที่เข้ารับราชการ จนถึงปัจจุบัน
2) รายงานที่นับอายุราชการ ทีทำงานเฉพาะที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ยังไม่มีรายงานนี้ครับ เนื่องจากระบบจะนับอายุราชการตามข้อ 1 

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
06/01/2021

N3363 - P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
20/10/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -หลังจากรับโอนข้อมูล เเล้วค้นหาที่ P0101 แถบข้อมูลทั่วไป พบว่าไม่มีชื่อกระทรวงและชื่อกรม ทำให้ไม่แก้ไขข้อมูลได้ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

1.เข้าระบบด้วยสิทธิ์ระดับกรม
2.ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนค้นหาข้อมูล ที่P0101 ข้อมูลบุคคล
3.เมื่อพบข้อมูลเเล้ว ให้คลิกที่รูปดินสอ ระบบจะดึงหน่อยงานมารอ ให้เพิ่มข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลอื่นๆ เเล้วกดปุ่มแก้ไข

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/10/2020

N3346 - เข้าระบบ Dpis

วันที่รับแจ้ง: 
07/10/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  - พบช่วงโหว่ในการเรืยกดูข้อมูล จากบุคคลอื่น ผ่านทางหน้า Web Browser

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/10/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3345 - R0207 รายชื่อข้าราชการจำแนกตามวุฒิ/ประเทศ

วันที่รับแจ้ง: 
07/10/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ออกรายงาน เมนู R0207 เมื่อเลือก checkbox ต่างประเทศ และสถานะอื่นๆ กดออกรายงานไม่พบข้อมูล 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

แนะนำให้นำช่องติก ต่างประเทศออก เพราะว่าช่องติกต่างประเทศไม่ใช่ประเทศที่จบการศึกษา แต่เป็นสังกัดของหน่วยงาน

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/10/2020

N3312 - P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
14/09/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   - รับโอนข้อมูลข้าราชการ เมนู P1106 ระบบแสดงรายการนำเข้าเรียบร้อย เมื่อ Login ด้วย admin และค้นหาข้อมูลที่ เมนู P0101
พบข้อมูล แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เนื่องจากกระทรวง กับกรมมีค่าเป็นว่าง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -สาเหตุที่ไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลคนที่รับโอนเข้าระบบใหม่ได้นั้นเกิดจาก สิทธิ์ที่ทางกรมฯ ใช้เข้ามาแก้ไขข้อมูลนั้นเป็นระดับกระทรวง ทำให้ระบบ
ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ การแก้ไขเบื้องต้น แนะนำให้ทางกรมฯ แก้ไขสิทธิ์ในการเข้าใช้งานโปรแกรมให้เป็นระดับกรม จากนั้นเมื่อปรับข้อมูลเสร็จแล้ว
ให้ทางกรมฯ ปรับเป็นระดับกระทรวงตามเดิม

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/09/2020

N3309 - P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
11/09/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -รับโอนข้อมูลข้าราชการ ที่เมนู P1106 ระบบแสดงรายการนำเข้าเรียบร้อย เมื่อค้นหาที่ เมนู P0101 ข้อมูลบุคคล แต่ไม่พบข้อมูล และได้นำเข้าข้อมูลเข้าไปซ้ำอีก 2 รายการ จึงได้ตรวจสอบในฐานข้อมูล พบว่ามีข้อมูลดังกล่าวแล้ว 3 รายการ หากต้องการให้มีเพียง 1 รายการต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นแนะนำให้กรมฯ ไปที่เมนู C0701 ล้างข้อมูล เลือกรายชื่อของข้าราชการที่นำเข้าไปซ้ำกัน กดยืนยันเพื่อล้างข้อมูล ให้ทำเพียง 2 รายการ

ขอบคุณคะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
11/09/2020

N3275 - ไฟล์ Data Dictionary

วันที่รับแจ้ง: 
10/08/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ขอไฟล์ Data Dictionary

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -ส่ง Data Dictionary ให้กรมทางเมลแล้ว

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/08/2020

N2426 - P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
18/02/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล จะทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล ในส่วนของ กรม กระทรวง ไม่สามารถทำได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

หน้านี้เป็นหน้างานนำข้อมูลเข้า ไม่สามารถแก้ไขจข้อมูลใดๆ ได้
หากต้องการแก้ไขให้ไปแก้ไขที่ีเมนู P0101

ขอบคุณครับ...
ทีมพัฒนาระบบฯ
 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/02/2019

N2425 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
18/02/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  - P0101 ข้อมูลบุคคล แถบประวัติการดำรงตำแหน่ง
    1. ต้องการแก้ไขข้อมูลระดับของตำแหน่ง เมื่อแก้ไขแล้ว ไม่แสดงข้อมูลระดับตำแหน่ง
    2. การแสดงข้อมูลตำแหน่ง มีการแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น นิติกร (นิติกร)  รายการที่ถูกต้องจะแสดง นิติกร ไม่มีวงเล็บ
    3. การแก้ไขข้อมูล รายการของบุคคลที่รับโอนระหว่างกระทรวง พบปัญหาคือ ไม่สามารถแก้ไขสังกัดกระทรวงได้ ตามไฟล์แนบ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

       - ตอบปัญหาข้อที่ 1 เกิดจาก รายการที่มีปัญหามีการกรอกค่า ตำแหน่งทางการบริหารไว้ โปรแกรมจะทำการเช็คหากมีการกรอกตำแหน่งทางการบริหารไว้ จะนำตำแหน่งทางการบริหารมาแสดงด้วยโดยจะแสดงเป็นวงเล็บต่อท้าย หากไม่ต้องการให้แสดง (นิติกร) ต่อท้ายให้ทำการลบ นิติกรในช่องของตำแหน่งทางการบริหารออกครับ

       - ตอบปัญหาข้อที่ 2 เบื่องต้นให้ทางกรม ตรวจสอบข้อมูลที่ เมนูข้อมูลหลัก > M03 ตำแหน่ง > M0305 ระดับตำแหน่ง  รายการระดับ 7 วิชาชีพ ว่ามีการพิมพ์ ช่องระดับตำแหน่ง  ไว้หรือไม่ ถ้าไม่มีการกำหนดค่า ใน ช่องระดับตำแหน่ง ไว้โปรแกรมจะไม่นำระดับตำแหน่งมาแสดง

       - ตอบปัญหาข้อที่ 3  การแก้ไขข้อมูลจากการถ่ายโอนข้อมูลจาก P1106 โดยค้นหาข้อมูลและแก้ไข แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เนื่องจากข้อมูลที่รับโอนมา ไม่มีค่าหน่วยงานจึงแก้ไขข้อมูลไม่ได้ เบื้องต้นได้ประสานขอไฟล์ นำเข้ามาตรวจสอบ เพื่อแก้ปัญหา

       - ตรวจสอบไฟล์ที่ทางกรมส่งมาแล้วพบปัญหาว่า หากมีการรับโอนข้ามกระทรวง  id หน่วยงานที่รายการบุคคลจะเป็นว่าง จึงได้ส่งขั้นตอนการทำงานและแจ้งปัญหากับทางกรมว่า หากมีการเข้าด้วยสิทธิ์ระดับ กระทรวงจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลรายการได้เพราะ หน่วยงานกระทรวงในจังหวะการแก้ไขจะเป็นค่าว่าง ต้องเข้าด้วยสิทธิ์ระดับกรมและค้นหาด้วยเลขบัตรประชาชนจากนั้นกดรูปดินสอแก้ไขรายการ ได้ตามปกติ 

ขอบคุณครับ.
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/02/2019

N2416 - P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
11/02/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล ข้อมูลส่งมาจากกรมอื่น ซึ่งไฟล์ข้อมูลอยู่ที่ Server ทำการ Import ข้อมูลเรียบร้อย แต่ข้อมูลกลับไม่
ขึ้นรายละเอียดใดเลย 

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เเนะนำให้กรม นำเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ค้นหาที่เมนู P0101 ข้อมูลบุคคล

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
11/02/2019

Pages