สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

N3503 - Data Dictionary

วันที่รับแจ้ง: 
22/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ขอไฟล์ Data Dictionary

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -ส่ง Data Dictionary ให้กรมทางเมลเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
23/02/2021

N3364 - P0141 สลิปเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
20/10/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ต้องการให้เเสดงระดับตำแหน่งใต้ชื่อของผู้ที่มีหน้าที่จ่ายเงิน 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/10/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3356 - C15 ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน

วันที่รับแจ้ง: 
14/10/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.48
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ลายเซ็นต์ไม่แสดงในส่วนของสลิปเงินเดือน ทำการตั้งค่าแล้วแต่ไม่แสดงลายเซ็นต์

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นกรมได้ดำเนินการตามเคส http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/939 เเต่ลายเซ็นยังไม่เเสดง
หลังจากตรวจสอบข้อมูลพบว่าวันที่มีผลของสลิปเงินเดือน ไม่ได้อยู่ในช่วงของผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒฯาระบบฯ 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
14/10/2020

N3117 - P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา

วันที่รับแจ้ง: 
07/05/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ผู้ใช้งานทำการบันทึกข้อมูล WFH ที่เมนู P0605 จากการตรวจสอบพบว่าผู้บังคับบัญญชาได้อนุมัติแล้ว แต่ผู้บังคับบัญชาแจ้งว่ายังเคยเข้าไปอนุมัติให้เลยในกรณีดังกล่าวระบบสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ว่า ผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้เมื่อไร .

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นแนะนำให้ตรวจสอบ ที่เมนู ตั้งค่าระบบ > C07 การจัดการข้อมูล > C0709 บันทึกการทำงานของผู้ใช้งาน

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
07/05/2020

N3081 - P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา

วันที่รับแจ้ง: 
03/04/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ลงรายละเอียดข้อมูลการปฏิบัติงาน work from home ที่เมนู P0605 แล้ว ข้อมูลไม่บันทึก รบกวนตรวจสอบให้ด้วย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -เบื้องต้นได้ตรวจสอบในส่วนของรายละเอียดที่ลงในช่อง work from home ซึ่งช่องนี้จำกัดจำนวนตัวอักษรลงได้ไม่เกิน 255 ตัวอักษร จึงแนะนำให้ลดจำนวนตัวอักษรทีกรอก

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
03/04/2020

N3073 - P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา

วันที่รับแจ้ง: 
01/04/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -หลังจากอัพ Patch และทำการเพิ่มสิทธิ์ต่างๆ เมนู P0605 ข้อมูลสังกัดแสดงไม่ถูกต้อง ซึ่งเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่หลายท่านด้วยกัน รบกวนตรวจสอบให้ด้วย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นแนะนำให้กรมกำหนด ระดับหน่วยงานกลุ่ม เป็นกฎหมายและมอบหมาย แล้วให้ทดสอบเข้าระบบอีกครั้ง

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
02/04/2020

N2777 - P0604 ตั้งค่าวันลาพักผ่อนสะสม

วันที่รับแจ้ง: 
18/09/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

-การลาออนไลน์ เมนู การตั้งค่าวันลาพักผ่อนสะสม กดเพิ่มข้อมูล แต่ไม่ปรากฏข้อมูลข้าราชการ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -ปัญหาดังกล่าวได้รับการปรับปรุงแก้ไข แล้วสามารถโหลดได้ที่  http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/2690 

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/09/2019

N2762 - ขอคู่มือการติดตั้งระบบ DPIS

วันที่รับแจ้ง: 
10/09/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ทางกรมฯ รบกวนขอคู่มือการติดตั้งระบบ DPIS พร้อมไฟล์การติดตั้งใหม่ค่ะ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -เบื้องต้นได้ส่งรายละเอียด พร้อมไฟล์ให้กรมฯ ทาง e-mail เพื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/09/2019

N2735 - C05 กำหนดค่าเริ่มต้นหน่วยงาน

วันที่รับแจ้ง: 
27/08/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ระบบไม่สามารถตั้งค่าเริ่มต้นหน่วยงานได้ เนื่องจากทำการเลือกหน่วยงานระดับ กระทรวง แล้วไม่พบข้อมูล
งผลให้ไม่สามารถดูข้อมูลบุคคลากรภายในกรมได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -ปัญหาเกิดจาก Server Down จึงแนะนำให้ทางกรมทำการ Restart Server ใหม่อีกครั้ง

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/08/2019

N2686 - เลขที่ตำแหน่ง

วันที่รับแจ้ง: 
23/07/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

จะทำการเพิ่มโครงสร้างพร้อม เเละจัดเจ้าหน้าที่ลงโครงสร้างใหม่ต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

-เบื้องต้นประสานทางกรม กรมเเจ้งว่าสามารถดำเนินการได้เเล้ว

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
30/07/2019

Pages