กรมสรรพสามิต

N3515 -S0201 ตำแหน่งข้าราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
08/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนู S0201 ออกรายงานในส่วนของ Excel ไม่ได้เลย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นได้ปลดล็อค excusiontime และส่งไฟล์ให้ทางอีเมล

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/03/2021

N3497 - S0201 ตำแหน่งข้าราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
10/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนู S0201 ค้นหาข้อมูลทำได้ แต่ส่งออกไฟล์ล่าช้า กรณีเลือกตำแหน่ง ในสำนัก/กอง ที่จำนวนคนน้อย ใช้เวลานานกว่าปกติที่เคยส่งออกไฟล์
และกรณีที่เลือกตำแหน่ง ในสำนัก/กอง ที่จำนวนคนมาก ใช้เวลานานจนหมด session ระบบก็จะ Logout ไปเลย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื่องได้ทำการปลดล็อค Excutiontime ให้เป็น Unlimited เเละส่งไฟล์ให้ทางอีเมล พร้อมรอติดตามผล

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/02/2021

N3457 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
11/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
11/01/2021

N3453 - R0406 ประวัติข้าราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
08/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -การออกรายงาน เมนู R0406 ในส่วนของเงินเพิ่มพิเศษ พตก. จำนวนจริงที่บันทึกในประวัติเงิน มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง เมืมอออกรายงานที่เมนูR0406 ค่าที่แสดงปัดเศษทศนิยมเพิ่มขึ้นไม่ได้ออกตามค่าจริงทีบันทึก

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
11/01/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3442 - R0400 ก.พ.7 อิเล็คทรอนิกส์

วันที่รับแจ้ง: 
29/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  ต้องการให้รายงานเเสดงข้อมูลของบุคคลที่เลขที่คำสั่งของประวัติเงินเเละประวัติการดำรงตำแหน่งตรงกัน ปัจจุบันหากเลขที่คำสั่งของประวัติเงินเเละประวัติการดำรงตำแหน่งตรงกันระบบจะไม่เเสดงข้อมูลนั้น

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/12/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3378 - P0147 สอบถามข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
03/11/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ไฟล์สำหรับออกรายงาน excel  เมนูP0147  ต้องการให้เพิ่มคำนำหน้าชื่อในรายงาน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
03/11/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3367- P1118 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนกำลังคนภาครัฐ (GMIS)

วันที่รับแจ้ง: 
21/10/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ทำการประมวลผล (GMIS) รายงานที่ส่งออกมาไม่ครบ ต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นให้ตรวจสอบข้อมูลช่องปีงบประมาณที่ประวัติเงินเดือนว่าเป็นปีเดียวกันกับปีที่ประมวลผลGMISหรือไม่ เนื่องจากระบบนำปีงบประมาณดังกล่าวมาเป็นเงื่อนไขออกรายงาน

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
27/10/2020

N3204 - R0400 ก.พ.7 อิเล็คทรอนิกส์

วันที่รับแจ้ง: 
30/06/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -ออกรายงาน ก.พ.7  อิเล็กทรอนิกส์ เลือกให้ออกรายการ รักษาการ/มอบหมายงาน แล้ว ปรากฏว่า รายการดังกล่าว แสดงต่อท้าย รายการ
ตำแหน่งและเงินเดือน ไม่ได้เรียงลำดับตามวันที่สั่ง และ เมื่อสั่งเป็น "ใบต่อ ก.พ.7" รายการ  รักษาการ/มอบหมายงาน  ไม่แสดงให้เลือกใน
ใบต่อ ก.พ. 7 จึงเห็นควรปรับปรุงการออกรายงานใหม่โดย
1. ขอให้เรียงลำดับรายการ รักษาการ/มอบหมายงาน  เช่นเดียวกับ การดำรงตำแหน่งและเงินเดือน โดยเรียงตามวันที่สั่ง หรือวันที่มีผล (เมื่อผู้ใช้เลือกให้แสดง)
2. ขอให้มีรายการ  รักษาการ/มอบหมายงาน  ในใบต่อ ก.พ. 7 ด้วย เพื่อจะได้สั่งพิมพ์ต่อใน ใบต่อ ก.พ.7 ได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
01/07/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3203 - C0704 โปรแกรมปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล

วันที่รับแจ้ง: 
30/06/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ในการตรวจสอบฐานข้อมูลเข้าเมนู C0704 กดทุกปุ่มที่มีอยู่ในนั้นแต่ยังมีบางคอลัมน์ที่ไม่พบ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -ตารางข้อมูลที่เเสดงดังกล่าวยังไม่ได้ใช้งาน ให้เว้นไว้ก่อน ซึ่งระบบยังสามารถใช้งานได้ปกติ

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
30/06/2020

N3190 - R0400 ก.พ.7 อิเล็คทรอนิกส์

วันที่รับแจ้ง: 
23/06/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.44
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู P0101 ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  เมื่อผู้ใช้เลือก ก.พ. 7 ทั้งฉบับ ระบบแสดงหัวข้อที่ 13 ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนทุกตำแหน่งเป็น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขเเล้ว สามารถโหลดได้ที่   http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/3142  เเล้วทดสอบออกรายงานอีกครั้ง

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
23/06/2020

Pages