กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

N3531 - Data Dictionary

วันที่รับแจ้ง: 
23/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ขอไฟล์ Data Dictionary

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -ส่ง Data Dictionary ให้กรมทางเมลเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
23/03/2021

N3530 - R0103 รายชื่อตำแหน่งว่าง

วันที่รับแจ้ง: 
23/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -เมนู R0103  กรณีเลือกในส่วนสำนักกอง ในเมนู จะออกในส่วนของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในตำแหน่งว่าง แต่ถ้าติก ต่ำกว่า สำนักกอง 1 ระดับ
ในส่วนรายงาน จะไม่โชว์ตำแหน่งว่าง ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งต่างจาก ในกลุ่มของบริหารราชการส่วนกลาง กับโชว์ว่า ไม่ระบุ ในกรณีแบบนี้ 
มีวิธีหรือขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

แนะนำให้ทำการกแก้ไขที่เมนู S0203 ตำแหน่งพนักงานราชการ     
ค้นหา เลขที่ตำแหน่ง ที่ไม่เเสดงในรายงานมา 1 รายการ 
คลิกที่แก้ไข เพื่อทำการปรับปรุงสำนัก/กองต่ำกว่า 1 ระดับ อีกครั้ง
โดยการคลิกเลือกและค้นหา สำนัก/กองต่ำกว่า 1 ระดับ อีกครั้ง เช่น สำนัก/กองต่ำกว่า 1 ระดับชื่อหน่อยงาน A  ให้ทำการเลือก ชื่อหน่วยงาน A ซ้ำอีกรอบ เเล้วกดบันทึก
จากนั้นให้ทำการทดสอบออกรายงานอีกครั้ง

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒฯาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
24/03/2021

N3468 - K01 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
21/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู k01 ไม่สามารถลบตัวชี้วัดสร้างขึ้นมาได้ต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -ตรววจสอบข้อมูลแล้วพบว่า มีอักขระพิเศษรวมอยู่ด้วย จึงแนะนำให้ลบออก แล้วดำเนินการใหม่อีกครั้ง

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/01/2021

N3355 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
14/10/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.48
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู k08 ในส่วนของการประเมิน ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานจริง หัวหน้าเข้าไปประเมินช้า ประมาณกี่วันปุ่มบันทึกส่วนที่ 2 จะหายไป

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปุ่มดังกล่าวจะไม่เเสดงต่อเมื่อ 
1.แฟ้มการประเมินดังกล่าวเลยปีงบ เช่น ปัจจุบันเป็นปีงบ 2564 จะไม่สามรถแก้ไขแฟ้มของ ปีงบ 2563ได้
2. ผู้ประเมิน ติกอนุญาตให้เห็นคะแนนแล้ว ส่วนที่ 3 (ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
3.ผู้รับการประเมิน กดยอมรับคะแนน 

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
14/10/2020

N3210 - เข้า verify_dpis5 ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
02/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.44
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ลงโปรแกรมตรวจสอบและรายงานข้อมูลระบบ dpis ที่ Appserv\DPIS35 แล้ว แต่ไม่สามารถ เข้าหน้าล๊อคอินได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ตารางที่เเสดงดังกล่าวปัจจุบันระบบDpis5 ไม่ได้มีการเรียกใช้งาน ซึ่งระบบยังทำงานได้ตามปรกติ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
03/07/2020

N3180 - R0400 ก.พ.7 อิเล็คทรอนิกส์

วันที่รับแจ้ง: 
17/06/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.44
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -เมนู P0101 ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  เมื่อผู้ใช้เลือก ก.พ. 7 ทั้งฉบับ ระบบแสดงหัวข้อที่ 13 ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนทุกตำแหน่งเป็น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขเเล้ว สามารถโหลดได้ที่   http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/3142  เเล้วทดสอบออกรายงานอีกครั้ง

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
17/06/2020

N3172 - นำเข้าข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว

วันที่รับแจ้ง: 
12/06/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.44
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -หากจะนำเข้าข้อมูลของลูกจ้างชั่วคราวจากไฟล์ excel ประมาณ 700 คน ซึ่งทางกรมฯ มีอยู่ ณ ปัจจุบัน สามารถทำได้ไหม 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปัจจุบันระบบไม่รองรับการทำงานดังกล่าว เบื้องต้นได้ส่งเรื่องเพื่อให้ทาง ก.พ. พิจารณาเเล้ว

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
12/06/2020

N3054 - R0701 รายงานการลาของข้าราชการ ประจำวัน

วันที่รับแจ้ง: 
23/03/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -รายงาน R0701 อยากให้ในช่องหมายเหตุหรือไม่ก็อยากทำให้สามารถดึงรายละเอียดในส่วนของสาเหตุการลาป่วย ลากิจส่วนตัวฯลฯ  ที่บันทึก
ลงในหมายเหตุในเมนูการลา มาแสดงในรายงานด้วย

สถานะการดำเนินการ: 

N2991 - C0704 โปรแกรมปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล

วันที่รับแจ้ง: 
30/01/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ทำการอัพเดท เวอร์ชั่น เป็น 5.2.1.40 เมนูอื่นเข้าได้ปกติ แต่ เมนู C0704 โปรแกรมปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล ขึ้นหน้าจอว่างเปล่า

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นแนะนำให้อัปเดทเวอร์ชั่น PHP ครับปัจุบันระบบ ต้องPHP เวอร์ชัน 5.3 ขึ้นไป

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
31/01/2020

N2990 - P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
30/01/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -นำเข้าไฟล์ ที่เมนู P1115 นำเข้าไปแล้ว เเต่ ระบุวันที่มีผลผิด จึงต้องการลบข้อมูลประวัติเงินเดือนที่ผิดพลาดต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -เบื้องต้นได้จัดส่งสคริปและขั้นตอนให้กรมฯ ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว
 
ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
30/01/2020

Pages