กรมควบคุมโรค

N3520 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
10/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/03/2021

N3518 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
09/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/03/2021

N3517 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
09/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนู K08 การประเมิน KPI รายบุคคล > ส่วนที่ 2 ตามตัวชี้วัด มีการแนบไฟล์เอกสารแล้ว แต่จำนวนไฟล์แนบไม่แสดง 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นแนะนำทางกรมฯ ให้กดปุ่มแสดงไฟล์เอกสารตามค่า Config 1 ครั้ง เพื่อให้ไฟล์เอกสารที่นำเข้าแสดงขึ้นมา

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/03/2021

N3494 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
10/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ข้อมูลทั่วไป  เมื่อกดแก้ไขเข้าไป จะขึ้นข้อความ update user detail set email

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ได้รับการแก้ไขเเล้ว สามารถดาวโหลดได้ที่ http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/3483

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/02/2021

N3486 - C02 กลุ่มผู้ใช้งาน

วันที่รับแจ้ง: 
04/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนู C02 กลุ่มผู้ใช้งาน ไม่สามารถเพิ่ม /แก้ไข/ ชื่อผู้ใช้งานได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ได้รับการแก้ไขเเล้ว สามารถดาวโหลดได้ที่ http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/3474

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
05/02/2021

N3405 - S0204 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

วันที่รับแจ้ง: 
03/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนู SO204 ไม่สามารถค้นหาตามเงื่อนไขได้ กรณี ระบุเลขที่ตำแหน่ง คร053 กดปุ่ม ค้นหาข้อมูล ไม่แสดงข้อมูล

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เนื่องจากกรมเปิดใช้งานฟังก์ชั่น เลขที่ตำแหน่งมีตัวอักษร เมื่อค้นหาเลขที่ตำแหน่งไม่ต้องระบุตัวอักษรให้ระบุแต่เลขที่ตำแหน่ง

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
03/12/2020

N3401 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
01/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ   

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
01/12/2020

N3354 - P1118 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนกำลังคนภาครัฐ (GMIS)

วันที่รับแจ้ง: 
12/10/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.48
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู P1118 ประมวลผล ข้าราชการ แล้วค้าง ไม่สามารถออกรายงานข้อมูลได้ และไม่สามารถคลิกประมวลผลใหม่ได้ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นแนะนำให้เข้าไปตั้งค่าที่เมนู C06 ให้ทำการติ๊กที่ช่องเช็คบ๊อก เปิดการทำงานปุ่มประมวลผล ข้าราชการ (GMIS)

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
12/10/2020

N3314 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
14/09/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -จนท.ทำเรื่องการลาล่วงหน้า ในวันที่12 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นการลาข้ามปีงบประมาณ ระบบไม่สามารถทำการบันทึกการลาได้ ระบบยังแจ้งว่า 
วันลา ขึ้นเป็น 0 วัน ซึ่งได้ตั้งค่า P0604 แล้ว แต่ยังไม่สามารถยื่นลาได้ และไม่สามารถคลิกปุ่ม บันทึกได้ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เนื่องจาก เจ้าของใบลา ปัจจุบันอายุราชการยังไม่ถึงกำเกณฑ์ที่จะลาได้จึงเเนะนำให้ถึงเกณฑ์ที่จะลาได้ก่อน จึงเขียนใบลา
เพราะระบบเช็คจำนวนวันลาของจำนวนวันลาพักผ่อนคงเหลือด้วยครับ หากมีจำนวนวันลาพักผ่อนคงเหลือ 0 วัน ระบบจะไม่ยอมให้บันทึกใบลา

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/09/2020

N3304 - P0604 ตั้งค่าวันลาพักผ่อนสะสม

วันที่รับแจ้ง: 
09/09/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนู P0604 ไม่สามารถเพิ่ม วันลาพักผ่อนสะสมได้เฉพาะ เจ้าหน้าที่ ที่ยังไม่มีข้อมูล ต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

แนะนำให้ตรวจสอบอายุราชการของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องการเพิ่มข้อมูล ว่าอายุราชการถึง 6 เดือนเเล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่ถึง 6 เดือน จะไม่สามารเพิ่มข้อมูลได้

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/09/2020

Pages