รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 61 - 72 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 07/06/2021
E.g., 07/06/2021
วันที่รับแจ้งsort descending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
29/10/2014 ขอ Dump File ของ Oracle (.dmp) ดำเนินการแล้ว กรมที่ดิน Download 07/11/2014 - 15:03
30/10/2014 K08 การประเมิน KPI รายบุคคล การออกรายงาน ดำเนินการแล้ว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด Download 07/11/2014 - 15:42
30/10/2014 บัญชีแนบท้ายคำสั่ง ข้อมูลไม่ปรากฏใน P0101 ดำเนินการแล้ว สป.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Download 01/05/2015 - 10:46
30/10/2014 P0604 ตั้งค่าวันลาพักผ่อนสะสม คำนวณผิด ดำเนินการแล้ว สป.เกษตรและสหกรณ์ Download 29/09/2015 - 10:35
30/10/2014 M0602 ปฏิทินวันหยุด กพ.กำหนดให้หรือไม่ ดำเนินการแล้ว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด Download 01/05/2015 - 10:52
30/10/2014 P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดิอน นำเข้าไฟล์เลื่อนเงินเดือนพนักงานราชการ ดำเนินการแล้ว กรมควบคุมโรค Download 13/08/2015 - 11:26
31/10/2014 P0601 การลา เสนอแนะ ดำเนินการแล้ว กรมการพัฒนาชุมชน Download 01/05/2015 - 10:36
03/11/2014 A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน และประชาสัมพันธ์ ดำเนินการแล้ว กรมการปกครอง Download 07/11/2014 - 15:49
03/11/2014 A02 ระดับผลการประเมินย่อย ดำเนินการแล้ว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Download 06/11/2014 - 21:12
04/11/2014 R0103 รายชื่อตำแหน่งว่าง ออกรายงานผิด ดำเนินการแล้ว กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า Download 01/05/2015 - 10:46
04/11/2014 R0302 จำนวนข้าราชการที่พ้นจากราชการในปีงบประมาณ การออกรายงาน ดำเนินการแล้ว กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า Download 10/11/2014 - 18:35
04/11/2014 A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ดึงข้อมูลแล้วคะแนนไม่ปรากฏ ดำเนินการแล้ว สำนักงานศาลยุติธรรม Download 01/05/2015 - 10:53

Pages