กรมการพัฒนาชุมชน

N3516 - DPIS ระบบไม่รองรับ Adobe flash player

วันที่รับแจ้ง: 
08/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.51
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ระบบแจ้งการใช้งาน DPIS ระบบไม่รองรับ Adobe flash player

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -การเเจ้งเตือนดังกล่าวไม่มีผลกับการทำงานของระบบ ไม่ต้องดำเนินการอะไร

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/03/2021

N3488 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
05/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้าหน้าระบบ Dpis ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
05/02/2021

N3483 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
01/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ข้อมูลทั่วไป  เมื่อกดแก้ไขเข้าไป จะขึ้นข้อความ update user detail set email

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
01/02/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3197 - C0704 โปรแกรมปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล

วันที่รับแจ้ง: 
26/06/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ตรวจสอบฐานข้อมูลของกรมฯ ไม่ตรงตามมาตรฐานของสำนักงาน ก.พ.ซึ่งไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลจาก เมนู C0704 เนื่องจากไม่มีข้อมูลขี้นแสดง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ตารางที่เเสดงดังกล่าวปัจจุบันระบบDpis5 ไม่ได้มีการเรียกใช้งาน ซึ่งระบบยังทำงานได้ตามปรกติ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
26/06/2020

N3115 - P0304 บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้าย

วันที่รับแจ้ง: 
01/05/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.43
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   ข้อผิดพลาด Release 5.2.1.43 
1. ) ทำคำสั่งย้ายในเมนู P0304 บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้าย แล้วยื่นยันคำสั่ง ผลปรากฏว่า ® ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง มีการรายการเพิ่มมาถูกต้องครบถ้วน แต่
      1.1) ® ข้อมูลทั่วไป ยังนั่งที่เลขเดิมอยู่
      1.2) S0201 ตำแหน่งข้าราชการ ยังครองเลขเดิมอยู่

2. ) การแนบไฟล์ที่ไม่ได้แนบจากบัญชีแนบท้าย จะขึ้นจำนวนไฟล์ ทุกรายการ โดยไม่แยกแต่ละรายการ

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

1) เบื้องต้นได้ส่ง คู่มือการแก้ไขให้ทางอีกเมล
2) ไฟล์แนบ ให้กรมเข้าเมนู ® ตั้งค่าระบบ > C06 กำหนดค่าโปรแกรมช่อง การจัดเก็บไฟล์แนบ :  ให้เลือกเป็น  รายข้อมูล (Transaction) กดปุ่มแก้ไข

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
05/05/2020

N3103 - R0400 ก.พ.7 อิเล็คทรอนิกส์

วันที่รับแจ้ง: 
21/04/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

1) ลำดับการเเสดงข้อมูลหน้าเลือกประวัติ กับรายงานเเสดงไม่ตรงกัน
2) กรณีใส่ค่าที่ช่อง รายการที่เริ่มพิมพ์ถึง และ ช่องถึงรายการที่ เวลาออกรายงานมาเป็น pdf ข้อมูลจะออกมาทั้งหมด ทุกรายการ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/04/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3032 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
10/03/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ไม่สามารถเข้าได้ Username /Password  เนื่องจากลืมรหัสผ่าน ต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/03/2020

N2817- เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
07/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.35
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้าหน้าระบบ Dpis ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
07/10/2019

N2763 - P0102 ประวัติการดำรงตำแหน่ง

วันที่รับแจ้ง: 
11/09/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.35
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เพิ่มรายละเอียดประวัติการดำรงตำแหน่ง พบว่ามีการแสดงโค้ดการ insert ข้อมูล

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ.

 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
12/09/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2639 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
27/06/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้าหน้าระบบ Dpis ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
27/06/2019

Pages