A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ดึงข้อมูลแล้วคะแนนไม่ปรากฏ

วันที่รับแจ้ง: 
04/11/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน เมื่อทำการดึงข้อมูลแล้วคะแนนไม่ปรากฎ ถ้ากดปุ่มยืนยันข้อมูลจะปรากฎหรือไม่

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน จะปรากฎคะแนนตอนกดปุ่มยืนยันคำสั่ง ข้อมูลจะปรากฎในประวัติการรับเงินเดือน

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
14/11/2014