กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)

N3500 - Data Dictionary

วันที่รับแจ้ง: 
16/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ขอไฟล์ Data Dictionary

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -ส่ง Data Dictionary ให้กรมทางเมลแล้ว

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
16/02/2021

N1837 - ขอคำแนะนำการติดตั้งฐานข้อมูล

วันที่รับแจ้ง: 
21/03/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

         - เนื่องด้วยทางกรมได้ทำการขอชุดติดตั้งฐานข้อมูลใหม่ จึงได้ทำการจัดส่งชุดติดตั้งฐานข้อมูลและคู่มือในการติดตั้งให้ เมื่อทางกรมทำตามขั้นตอนการติดตั้งแล้วพบว่าติดปัญหาไม่สามารถ import ฐานข้อมูลได้เพราะติดรหัสผ่าน จึงรบกวนขอรหัสสำหรับใช้ในคำสั่ง import ฐานข้อมูลเริ่มต้นครับ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

         - เนื่องจากว่าขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลเพื่อที่จะนำฐานข้อมูลชุดเริ่มต้นเข้าระบบนั้นเป็นขั้นตอนที่จะต้องทำการสร้างรหัสผ่านเองโดยทางเจ้าหน้าที่นำเข้าเเป็นผู้สร้างเอง ดังนั้นขั้นตอนนี้ ทีมงานแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่าน ตามชุดคำสั่งที่ได้แนบไปให้ทาง email

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/03/2018

N1755 - R0407 รายชื่อข้าราชการ ตำแหน่ง สังกัด

วันที่รับแจ้ง: 
05/02/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

          - แจ้งปัญหาการเรียกรายงาน Excel จากเมนู R0407 ช่องเครื่องราชฯ ไม่แสดงข้อมูลปี พ.ศ. ซึ่งหากเรียกรายงานเป็นไฟล์ PDF มีการแสดงปีปกติ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ
สมศักดิ์  โพธิ์กลั่น
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
19/02/2018
ไฟล์ปรับปรุง: