N3264 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
29/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -การลา ในวันหยุด วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี ระบบคำนวณ เป็น -0.5 วัน แต่พอกดบันทึก หรือแก้ไข อีกครั้ง
ระบบบันทึกว่า ลา 1 วัน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขเเล้ว โหลดได้ที่ http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/3249

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
30/07/2020