N3249 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
20/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เจ้าหน้าที่ลาป่วยวันที่ 3 ก.ค. ½ บ่าย ถึงวันที่ 8 ก.ค. (เต็มวัน) รวมเป็น 1 ½ วัน แต่ระบบคำนวณประวัติการลา เป็น 2 วัน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/07/2020
ไฟล์ปรับปรุง: