P0303 บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้าย สังกัดเดิม ลำดับที่ 1 ไปปรากฎเป็นสังกัดเดิมของทุกคนในบัญชีแนบท้าย

วันที่รับแจ้ง: 
21/07/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0303 บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้าย สังกัดเดิม ลำดับที่ 1 ไปปรากฎเป็นสังกัดเดิมของทุกคนในบัญชีแนบท้าย

สถานะการดำเนินการ: