คำสั่งเปลี่ยนสังกัดกระทรวง

วันที่รับแจ้ง: 
22/07/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.28
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

เนื่องจากคำสั่ง คสช. ให้ BOI จากเดิมที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงขอคำแนะนำในการจัดการข้อมูล

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นได้แจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนของการจัดทำคำสั่งย้ายกระทรวงแล้ว