N3482 - P0103 ประวัติการรับเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
29/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ต้องการให้รายงานหนังสือรับรองเงินเดือน เเสดงหมายเหตุ ได้ ทั้ง 3 ช่อง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/01/2021
ไฟล์ปรับปรุง: