รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 3282 รายการ
E.g., 14/08/2022
E.g., 14/08/2022
วันที่รับแจ้งsort ascending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
13/01/2022 O3540-ปรับปรุงการแสดงตำแหน่งของผู้ลงนามในสลิปเงินเดือนให้อยู่หน้าเดียวกับชื่อผู้ลงนาม ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ก.พ. Download 17/01/2022 - 11:46
07/10/2021 O3539-K08-แบบสรุปผลการประเมินแบบย่อ แสดงปี พ.ศ. ของรอบการประเมินที่ 2 ไม่ถูกต้อง ดำเนินการแล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษ Download 07/10/2021 - 09:55
20/09/2021 O3536-P1114 นำเข้าสลิปเงินเดือนรูปแบบไฟล์ Excel ดำเนินการแล้ว กรมควบคุมมลพิษ Download 20/09/2021 - 23:44
07/07/2021 O3534-R0703 รายงานการลารายบุคคล - ไม่นับจำนวนวันลา ดำเนินการแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Download 07/07/2021 - 21:54
30/03/2021 N3533 - C06 กำหนดค่าโปรแกรม ดำเนินการแล้ว กรมกำลังพลทหารอากาศ Download 30/03/2021 - 11:31
29/03/2021 N3532 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว ไม่ระบุหน่วยงาน รับแจ้งผ่าน E-mail Download 29/03/2021 - 11:38
23/03/2021 N3530 - R0103 รายชื่อตำแหน่งว่าง ดำเนินการแล้ว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ Download 26/03/2021 - 10:22
23/03/2021 N3531 - Data Dictionary ดำเนินการแล้ว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ Download 23/03/2021 - 14:00
22/03/2021 N3528 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมคุมประพฤติ Download 22/03/2021 - 13:18
22/03/2021 N3529 - R0403 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ~ เรียงตามลำดับอาวุโส ดำเนินการแล้ว กรมประมง Download 23/03/2021 - 09:22
18/03/2021 N3525 - R01 รายงานโครงสร้างตำแหน่ง ดำเนินการแล้ว สำนักงานสถิติแห่งชาติ Download 18/03/2021 - 14:47
18/03/2021 N3526 - P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล ดำเนินการแล้ว สำนักงานสถิติแห่งชาติ Download 18/03/2021 - 14:56

Pages