สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

N3455 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
11/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
11/01/2021

N3336 - P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
02/10/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.48
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -รับโอนข้อมูลสำเร็จ แต่ใช้ P0101 ค้นหาข้อมูลด้วยชื่อไม่ได้ ค้นหาข้อมูลด้วยนามสกุลไม่ได้ ค้นหาด้วยเลขประชาชนได้ซึ่งได้นำเข้าข้อมูลซำ 2 ครัง
ใช้ C0701 ค้นหาข้อมูลเพื่อลบแต่ไม่สามารถลบได้เลย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -P0101 แนะนำให้ใช้เลขบัตรประจำตัวประชนในการค้นหา และเลือกสถานะภาพเป็นทั้งหมด

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
02/10/2020

N3335 - C0704 โปรแกรมปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล

วันที่รับแจ้ง: 
02/10/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.48
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ทำการอัพเดท Patch เวอร์ 48 เข้าไปตั้งค่าที่ c0704 ปรับปรุงค่าสังกัดของประวัติการดำรงตำแหน่ง ให้กด CTRL ALTER ต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -สำหรับข้อความดังกล่าวเป็นการแจ้งสถานะหลังการทำงานเสร็จเรียบร้อย ซึ่งไม่มีผลอะไรกับโปรแกรมดังกล่าว  

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
02/10/2020

N2938 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
19/12/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้าหน้าระบบ Dpis ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
19/12/2019

N2026 - P0101 ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
27/06/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.19
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ไม่สามารถนำเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ เลขที่ตำแหน่งใหม่ 1151

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -สำหรับการปรับปรุงเลขที่ตำแหน่ง ให้ทำรายการแก้ไขข้อมูลบุคคลโดยดึงเลขที่ตำแหน่ง 1151 มาบันทึกใหม่

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
28/06/2018