สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์

N3498 - P1114 นำเข้าข้อมูลสลิปเงินเดือน (กรมบัญชีกลาง)

วันที่รับแจ้ง: 
10/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -นำเข้าสลิปเงินเดือน เมนู P1114 ในระบบ DPiS ไม่ได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ตรวจสอบไฟล์นำเข้าสลิปเงินเดือนพบว่า ลำดับข้อมูลของข้อมูลธนาคารไม่ถูกจึงได้ส่งรูปเเบบหนังสือนำเข้าให้กรมทางอีเมล

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/02/2021

N3381 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
05/11/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ข้าราชการที่ สนค. ทำการลาภายในวันเดียวกัน ทำการลาพักผ่อนครึ่งวันเช้าและทำการลาป่วยอีกครึ่งวันบ่าย ซึ่งทำการประมวลผลออกมาปรากฏว่า
ขาดราชการ ซึ่งข้าราชการ ที่สังกัด กอง เดียวกันกับข้าราชการคนดังกล่าวก็ไม่สามารถทำการรายงานผลได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นขอ้อมูลเพิ่มเติมและการตรวจสอบเบื้องต้นทางอีเมล

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
13/11/2020

N3379 - R1210 รายงานประวัติการมาปฏิบัติงานฯ แบบที่4

วันที่รับแจ้ง: 
30/10/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -รายงานของพนักงานราชการแบบที่ 4 วันลาพักผ่อนสะสมเป็นของข้าราชการ ไม่ใช่ของพนักงานราชการ ข้อมูลของข้าราชการรายนี้ ได้ลาพักผ่อน
วันที่ 7-8 ก.ค. 63 ต่อมารัฐบาลประกาศหยุดชดเชยวันที่ 7 ก.ค.63 ซึ่งทางแอดมินได้กำหนดเป็นให้วันหยุดแล้ว แต่ข้อมูลประวัติการลาได้มีการตัด
วันที่ 7 ไปแล้วแต่ในรายงานแบบที่ 4 ยังปรากฏอยู่

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
13/11/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3375 - P0121 เวลาการมาปฏิบัติราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
30/10/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -มีวันที่ลงเวลาซ้ำกัน เช่น มี่รายการวันที่ 23 ก.ค. 2563 ซ้ำกัน 2 รายการ
 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

หลังจากตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวถูกประมวลผลการลงเวลา 2 ครั้ง เเต่เป็นคนละหน่วยงานกัน ทำให้ข้อมูลเเสดงซ้ำ

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
02/11/2020

N3255 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
22/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ในเมนู P0601 กรอบสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นการกำหนดจำนวนวันลา สามารถแก้ไขได้หรือไม่ และมีผลกระทบต่อส่วนอื่นไหม

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -สามารถแก้ไขได้โดยแอดมินเข้าไปตั้งค่าที่เมนู C06 กำหนดค่าโปรแกรม แก้ไข การลา ต่อรอบการประเมิน ไม่มีผลกระทบกับเรื่องการลา
แต่ในส่วนของการกำหนดการลาต่อรอบการประเมิน จะแสดงรอบเหมือนกัน

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/07/2020

N3166 - P0121 เวลาการมาปฏิบัติราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
10/06/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.44
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ได้ทำการสแกนออกเวลา 16.32 น. แล้วมาเช็คข้อมูลที่แถบ ลงเวลาปฏิบัติราชการพบว่าระบบ ลงเวลาออกเป็น 16.30 น.

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นให้เข้าเมนู ข้อมูลหลัก > M12 งานบันทึกเวลา > M1203 รอบการลงเวลา คลิกแก้ไขที่รายการ รอบที่ 2 (08:30 - 16:30 น.)
ที่ช่องห้ามสแกนหลังเวลา ให้แก้ไขค่าจาก 4.59 เป็น 23.59 

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/06/2020

N2921 - P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
04/12/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

      -นำไฟล์ Excel เข้า เมนู P1115 ข้าราชการ แต่ข้อมูล Error รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้น กรมฯ แจ้งว่าสามารถดำเนินการได้แล้ว โดย เข้าไปที่ เมนู C0701 แล้วเข้าเมนู P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนอีกครั้ง

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
06/12/2019

N2805 - P0604 ตั้งค่าวันลาพักผ่อนสะสม

วันที่รับแจ้ง: 
03/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.35+
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -กรม Update Release ล่าสุดแล้ว แต่วันลาสะสมยังผิดอยู่ รบกวนตรวจสอบระบบให้ด้วยค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นเเนะนำให้ การเจ้าหน้าที่ หรือ Admin เข้าเมนู P0604 ตั้งค่าวันลาพักผ่อนสะสม ระบุปีงบประมาณ 2563 แล้วกดปุ่ม เพิ่มข้อมูล

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
03/10/2019

N2803 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
03/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.35+
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ยกเลิกการลา  กรณีลาวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2562 และได้รับการอนุมัติแล้วต่อมาจะยกเลิกวันลาวันที่ 8 ตุลาคม 2562
1. คลิกยกเลิกวันลาทุกวันของรายการนี้ ข้อมูลที่ลาจะหายหมด (ถ้าได้รับการอนุมัติ)
2. คลิกเปลี่ยนแปลงวันลาของรายการนี้ จะยกเลิกเฉพาะวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ไม่ได้
ต้องดำเนินการอย่างไรคะ รบกวนด้วยค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ระบบการลาออนไลน์ปัจจุบันยังไม่สามารถลาค่อมวันได้ แนะให้กรมยกเลิกใบลาดังกล่าว เเล้วทำการลาวันที่ 7 หนึ่งใบ และวันที่ 9 อีก หนึ่งใบ

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
03/10/2019

N2607 - P0106 ประวัติการอบรม/ดูงาน/สัมมนา

วันที่รับแจ้ง: 
11/06/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   - P0106 ประวัติการอบรม/ดูงาน/สัมมนา admin ไม่สามารถลบ และ แก้ไขข้อมูลได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

-เบื้องต้นแนะนำว่า  หากมีการติกช่องตรวจสอบข้อมูล ระบบจะล็อกไม่ให้แก้ไขหรือลบข้อมูลรายการนั้นๆ หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้นำติกตรวจสอบ
ข้อมูลออก เเล้วกดปุ่มบันทึก จากนั้นให้ทำรายการอีกครัง

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
14/06/2019

Pages