สำนักงบประมาณ

N3502 - P0130 ประวัติการรักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง/มอบหมายงาน

วันที่รับแจ้ง: 
17/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

 แถบเมนูรักษาราชการ/มอบหมายงาน ระบบแสดงจำนวนไฟล์แนบทุกลำดับที่ “รักษาราชการ/มอบหมายงาน” ไม่ถูกต้อง เมือคลิกที่จำนนวนไฟล์ ไม่พบไฟล์ใด

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
17/02/2021
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3142 - R0400 ก.พ.7 อิเล็คทรอนิกส์

วันที่รับแจ้ง: 
26/05/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.44
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู P0101 ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  เมื่อผู้ใช้เลือก ก.พ. 7 ทั้งฉบับ ระบบแสดงหัวข้อที่ 13 ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนทุกตำแหน่งเป็น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
28/05/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2936 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
13/12/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.38
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -กรมฯ ดำเนินเรื่องการลา ในโปรแกรม ie  ระบบแจ้ง Pop up  ขึ้นแจ้งเตือน แต่สามารถทำการลาได้ ทางกรมฯ กลัวว่า
จะทำให้มีปัญหาเรื่องการลา 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นได้แนะนำให้กรมฯ เข้าใช้งานในส่วนของโปรแกรม Google Chrome

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ
 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
13/12/2019

N2824 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
08/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -เข้าหน้าระบบ Dpis ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/10/2019

N2723 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
19/08/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เพิ่มข้อมูลพนักงานราชการ เลือกเลขที่ตำแหน่ง 27 ตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึกพบว่า กลุ่มงานที่แสดงที่เมนู P0101 ไม่ตรงกับกลุ่มงานที่เมนู S0203

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ.

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
19/08/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2706 - P0604 ตั้งค่าวันลาพักผ่อนสะสม

วันที่รับแจ้ง: 
02/08/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ไม่สามารถเพิ่มสิทธิ P0604 ให้กับพนักงานราชการ ไม่ได้ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขเเล้วสามารถโหลดได้ที่ http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/2690

ขอบคุณค่ะ 
ทีมพํมนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
02/08/2019

N2454 - หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์

วันที่รับแจ้ง: 
05/03/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.29
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากข้าราชการสามารถ click ที่ปุ่ม "คลิกเพื่อเพิ่มข้อมูล" ได้จึงอยากทราบวิธีการปิดปุ่มนี้ สามารถทำได้หรือไม่

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ได้ปรับปรุงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนหลังการอัปเดทโปรแกรม
ให้เข้าเมนู ตั้งค่าระบบ > C06 กำหนดค่าโปรแกรม  
ให้ติก ที่ช่อง "อนุญาตให้กลุ่ม Bureau เพิ่มรายการประกาศ ที่หน้าแรก" จากนั้นกดปุ่มแก้ไข

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
11/03/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2398 - P0313 บัญชีแนบท้ายคำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
30/01/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ทำการยืนยันคำสั่งตัดโอนลูกจ้างประจำที่เมนู  P0313  ตัดโอนลูกจ้างประจำ  แต่ระบบยังแสดงที่หน่วยงานเดิมที่ P0101

สถานะการดำเนินการ: 

N2378 - C02 กลุ่มผู้ใช้งาน

วันที่รับแจ้ง: 
17/01/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.26
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

     -C02 กลุ่มผู้ใช้งาน ไม่สามารถเพิ่มสิทธิ บันทึกวันลา และกดเพิ่มข้อมูลได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   
   -ปัญหานี้ได้มีการแก้ไขปรับปรุงแล้ว ให้ทำการดาวน์โหลด    http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/2373

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
17/01/2019

N2346 - P0303 สอบถามข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างสมควรสับเปลี่ยน

วันที่รับแจ้ง: 
20/12/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.26
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  - ต้องการตรวจสอบข้อมูลของคนที่เคยอยู่ในหน่วยงานเก่าที่ถูกยุบเลิกไปแล้ว ว่ามีใครบ้างที่อยู่ที่หน่วยงานเก่าจนถึงวันที่ยุบเลิก ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ชื่อหน่วยงานใหม่

สถานะการดำเนินการ: 

Pages