กระทรวงการต่างประเทศ

N3476 - Cannot connect OCI8 database

วันที่รับแจ้ง: 
27/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้าหน้าโปรแกรม ระบบแจ้ง Cannot connect OCI8 database ต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  

  -เบื้องต้น ได้ส่งขั้นตอนการดำเนินการให้กรมฯ ทาง e-mail เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
27/01/2021

N3256 - เข้า verify_dpis5 ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
23/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้าใช้งานไม่ได้ เนื่องจากระบบขึ้นแจ้ง Database Error

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เนื่องจากรหัสหมดอายุ จัดส่งขั้นตอนวิธีดำเนินการให้ทางเมลเรียบร้อยล้ว

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
23/07/2020

N1756- P0101 ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
02/02/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.15
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ต้องการคอลัม"เลขที่แฟ้ม" มาใช้แทนคอลัม"ลำดับที่"  อธิบายเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

        - เบื้องต้นได้ประสานขอรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง จนท.แล้ว และ จนท. ได้แจ้งกลับว่าได้มีการประสานกันภายในหน่วยงานดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

 

ขอบคุณครับ

สมเกียรติ เภาหว่าง

ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
06/02/2018