สป.พม.

P0502 บัญชีแนบท้ายคำสั่งออกจากส่วนราชการ เลือกประกาศเกษียณไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
01/10/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.30a
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

เพิ่มข้อมูลบัญชีแนบท้ายคำสั่ง โดยเลือกประกาศเกษียณ ไม่ได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ให้ run โปรแกรม C0704 โปรแกรมปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
01/10/2014

K08 การแก้ไขสังกัดของบุคลากร

วันที่รับแจ้ง: 
31/07/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.28
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

K08 หากเพิ่มแฟ้มการประเมินไปแล้ว เมื่อมีการย้ายสังกัด ระบบไม่สามารถแก้ไขสังกัดใหม่ได้

สถานะการดำเนินการ: 

P0110 คำนวณวันลาคลอดบุตรไม่ถูกต้อง

วันที่รับแจ้ง: 
30/07/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0110 ประวัติการลา จำนวนวันลาคลอดบุตรแสดงไม่ถูกต้องเช่น
ลาวันที่ 1/4/57 - 24/4/57 ต้องเป็น 24 วัน แต่ระบบแสดงเป็น 25 วัน
ลาวันที่ 1/4/57 - 30/4/57 ต้องเป็น 30 วัน แต่ระบบแสดงเป็น 31 วัน

สถานะการดำเนินการ: 

สอบถามขั้นตอนการการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลผ่านระบบ

วันที่รับแจ้ง: 
08/01/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.22
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

สอบถามขั้นตอนการจัดทำแฟ้มการประเมินรายบุคคล

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ให้ดำเนินการที่เมนู K01, K02, K15, K12 และ K07 ก่อนให้ข้าราชการเข้าระบบเพื่อบันทึกตัวชี้วัดที่เมนู K08

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/07/2014

P0101 ไม่สามารถแนบไฟล์ในประวัติได้

วันที่รับแจ้ง: 
15/07/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0101 ในทุกๆ ประวัติ หากเข้าระบบด้วยรหัสผู้ใช้ admin จะสามารถแนบไฟล์ได้ แต่ถ้าเข้าระบบด้วยรหัสผู้ใช้อื่นๆ แม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับ admin ระบบไม่แสดงส่วนให้แนบไฟล์

สถานะการดำเนินการ: